Tagarchief: Alzheimercafé

Alzheimercafé weer op slot

Het Alzheimercafé in Roermond gaat opnieuw op slot. De nieuwe coronamaatregelen van de overheid leiden tot de conclusie dat open blijven niet in de geest van die maatregelen is. De geplande bijeenkomst op 2 november gaat dus ook niet door.

 De maandelijkse lotgenotenontmoeting van mensen met dementie, hun mantelzorgers en andere belangstellenden was volledig coronaproof en net weer open op veler verzoek. De bijeenkomst van oktober was sober, maar zeer succesvol. Het spijt de leiding van het Alzheimercafé dat zo snel alweer het slot er op moet.
Elke vier weken wordt nagegaan of de situatie zo veranderd is, dat ontmoeting onder de anderhalve meter condities optimaal risicovrij is om weer te kunnen starten.

Alzheimer Nederland ging op 21 september online met het Alzheimercafé. Je kunt dat terugkijken. Handig, meteen ook, als je niet zonder kunt in november.

Alzheimercafé

Corona-ervaringen van mensen met dementie

Ook het Alzheimercafé Roermond moest plotseling stoppen vanaf april. Er kwam een online versie, maar die voldeed niet aan de behoefte aan echt contact. Nu is onder de strikte RIVM-voorwaarden live samenkomen wel weer mogelijk.
Mensen met dementie en hun naasten hebben veel te lijden gehad van de lockdown.  Van de ene op de andere dag stopte de noodzakelijke dagbesteding. Het waarom ervan bleek vaak niet uit te leggen. Mensen voelden zich in de steek gelaten. Maar het nodigde ook uit tot creativiteit.

Voorbeelden van beide kanten worden in het Alzheimercafé Roermond besproken. Ook wordt de bezoekers advies gevraagd voor de belangrijke sleutelfiguren in hun leven in tijden van corona. Kan de functie die het Alzheimercafé heeft, uitgebouwd worden naar digitale varianten? Hoe moet het verder, nu er nog geen vaccin is?

Maandag 5 oktober 2020
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond
Zaal open 19:15 uur; programma van 19:30 tot 20:30 uur

De bezoekers van het Alzheimercafé hebben waarschijnlijk een hoog risico, wanneer besmetting plaatsvindt. Belangstellenden moeten zich dan ook vóór 3 oktober aanmelden bij alzheimerroermond@icloud.com of bellen met (0475) 32 74 32.

Alzheimercafé online

De bijeenkomsten in het Alzheimercafé van april, mei en juni zijn afgelast. In plaats daarvan is het café in deze maanden online. Maandelijks vindt een videogesprek van ongeveer een uur plaats via Skype: op 6 april, 11 mei en 8 juni, steeds om 19.30 uur. Deelnemers kunnen zich aanmelden via alzheimerroermond@icloud.com.

Aan het videogesprek doet ook een team van experts mee:

  • drs. Anjes Verheggen, klinisch geriater
  • dr. Lizzy Boots, psycholoog / onderzoeker
  • Hulp bij Dementie ML, praktijkervaringsdeskundige
  • drs. Kees Spapens, gz psycholoog niet praktiserend

Vragen per mail
Degenen die deze werkwijze niet prettig vinden, kunnen tot september hun vragen ook per mail stellen: alzheimerroermond@icloud.com. Zij krijgen dan per mail of telefoon antwoord. Het team van experts voor de videogesprekken is ook verantwoordelijk voor de beantwoording van deze vragen.