Bewust contact maken houdt je bij de les

Het zijn de miMakkers ‘Ties’ (Jeroen Poels) en ‘Jip’ (Rob van Soest) die de bezoekers van het Roermondse Alzheimercafé op 8 april meenemen in hun bijzondere omgang met mensen met dementie.
Een miMakker is opgeleid om contact te maken met onze medemensen met dementie, niet aangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking. Niet alleen de lach, maar het contact staat hierbij centraal. Daar heeft iedereen immers vanuit de grond van zijn hart behoefte aan. De miMakker – een maatje – verplaatst zich in de belevingswereld van de ander en sluit aan bij de sfeer en emoties van het hier en nu. Zo probeert de miMakker contact te krijgen van HART tot hart.
De miMakker werkt vanuit een bepaalde methodiek, die ook kan worden ingezet door mantelzorgers, familieleden, vrijwilligers en zorgprofessionals om zo werkelijk contact te maken met mensen met dementie. Want juist wanneer taal niet meer vanzelfsprekend is, is het maken van oprecht contact essentieel in de dagelijkse zorg. Dit draagt aantoonbaar bij aan welzijn en kwaliteit van leven.
Ties en Jip laten deze avond bezoekers ook middels een situatie ervaren hoe het contact plaatsvindt van de miMakker met een minder taalvaardig iemand.

Het Alzheimercafé van maandag 8 april vindt plaats in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond. Het is een betrouwbare en gezellige setting om met elkaar over dementie te spreken. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast de Graasj en ook het (bus)station is vlak bij. De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.
Mail voor meer informatie naar alzheimercafe.roermond@alzheimervrijwilligers.nl of bel (0475) 32 74 32.

Facebookpagina van het Alzheimercafé