Dementievriendelijke gemeente

dementievriendelijk1Dementie stelt onze samenleving voor grote en groeiende uitdagingen. Het aantal mensen met dementie in gemeente Roermond is naar verwachting verdubbeld in 2035. Het merendeel wil het liefst in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat is niet altijd eenvoudig. Soms is er onbegrip in de omgeving, of is het ingewikkeld om alle zorg en ondersteuning te krijgen die nodig is. Vaak is ook sprake van eenzaamheid, vooral bij mensen die alleen wonen.

Dementievriendelijk

In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie blijven functioneren. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen. Waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.

Roermondse aanpak
Op 22 mei 2019 is een brochure verschenen over de Roermondse aanpak om een dementievriendelijke gemeente te worden. Hierin is te lezen hoe in Roermond de afgelopen jaren ervaring is opgebouwd om de gemeente vriendelijk, toegankelijker en veiliger te maken voor mensen met dementie. Ook bevat de brochure een aantal do’s en don’ts voor andere gemeenten.

Wat kunt u doen?

Tijdens de werkconferentie “Maak Roermond dementievriendelijk” op 24 september 2015 zijn tal van ideeën genoemd om Roermond daadwerkelijk dementievriendelijk te maken. Bovendien hebben zo’n 25 mensen aangegeven mee te willen werken aan de realisatie van deze ideeën.foto site

Het is nu tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan! In 2015 zijn vijf werkgroepen bestaande uit 25 dementievrienden van start gegaan.Het doel van de werkgroepen is om acties uit te zetten om daadwerkelijk tot een dementievriendelijke gemeente te komen. De basis voor deze acties vormt de input van de werkconferentie van 24 september in combinatie de doelstellingen zoals de gemeente die heeft geformuleerd.

Meld u dan snel aan via info@dementievriendelijkroermond.nl

Meer informatie
Interview met Joan Veldhuizen, wethouder van Bladel over een dementievriendelijke gemeenschap: https://www.youtube.com/watch?v=IM6YtXR_yF0&feature=player_embedded
Dementievriendelijk Waalwijk: https://www.youtube.com/watch?v=bdL3P9h1Hjg
Inspiratie voor een dementievriendelijke gemeente of gemeenschap: http://dementievriendelijk.nl/dvg-inspiratiebank-2/
Praktische voorbeelden van dementievriendelijke gemeenten: http://www.pakdehandschoenop.nl/
Goed omgaan met dementie (praktijkvoorbeelden) (pdf 3,76 MB)
Inspiratiegids dementievriendelijke gemeenten (pdf 9,46 MB)