Archief

2020

Lees meer over de Wereld Alzheimer Week die in september 2020 plaatsvond.

2019

Lees meer over de resultaten van Dementievriendelijk Roermond die in 2019 zijn behaald.

2018

Lees meer over de Wereld Alzheimer Week die in september 2018 in Roermond plaatsvond.

Op 14 januari won Dementievriendelijk Roermond de Vorsorgepreis 2018. Dit is een Europese preventieprijs die door NiederOsterreich is uitgeschreven. De trofee maakte een tournee langs een aantal partners in Roermond. Lees meer.

2017

Lees meer over de Wereld Alzheimer Week die in september 2017 in Roermond plaatsvond.

2016 en 2015

Over de activiteiten in 2015 en 2016 op weg naar een dementievriendelijk Roermond leest u meer in onderstaande artikelen.

WERKGROEPEN

Met de werkconferentie van 24 september 2015 is een succesvolle start gemaakt van de beweging om Roermond dementievriendelijk te maken. Wethouder Marianne Smitsmans is heel tevreden over de eerste resultaten. “Ongeveer 50 ideeën zijn ingebracht. Ruim twintig mensen, organisaties en bedrijven willen meehelpen om deze ideeën ter realiseren. Het was geweldig om de betrokkenheid en de energie van ruim 140 deelnemers te voelen.”

De ideeën zijn gerubriceerd en worden door drie werkgroepen uitgewerkt. Rode draad van alle ideeën was dat er een brede publieksinformatie plaats moet vinden over een dementievriendelijke bejegening.
De onderstaande werkgroepen zijn momenteel actief:

1.    Werkgroep publieksinformatie
Deze werkgroep bestaat uit mantelzorgers, betrokken burgers en professionals. In een presentatie van plm. 30 minuten informeert zij mensen over dementie; hoe herken je het en nog belangrijker, hoe ga je er op een positieve manier mee om.
De presentaties worden in eerst instantie gegeven aan personeel en medewerkers in:
•    de horeca en detailhandel
•    de openbare veiligheid (politie, brandweer, BOA’s)
•    de Detailhandel (met daarin ook aandacht voor de supermarkten)
•    het stadskantoor die klantcontacten hebben
•    Vervoer en taxibedrijven
•    Verenigingen
Als er organisaties, bedrijven of verenigingen zijn die om een voorlichting vragen, wordt daar in principe positief op gereageerd.

2.    Werkgroep dementie- en mantelzorg
Deze werkgroep bestaat uit mantelzorgers, betrokken burgers en professionals. Deze werkgroep heeft als doel:
•    de belasting van de mantelzorger zichtbaar te maken
•    aanbevelingen te formuleren naar beleidsmakers
•    waardoor de zorg voor mensen met dementie afgestemd wordt op de persoon met dementie
•    mantelzorgers voldoende gefaciliteerd worden.
•    verzamelen van mogelijkheden voor mensen met dementie o.a. op het gebied van wonen, vrije tijd, zorg.
De werkgroep dementie- en mantelzorg heeft op 25 februari een gesprekstafel georganiseerd “oog voor de mantelzorger”.

3.    Werkgroep wonen en verkeer
•    Deze werkgroep wil praktische oplossingen presenteren om het wonen en deelnemen aan het openbare leven toegankelijker te maken voor mensen met dementie. Op dit moment wordt bekeken hoe het afval eenvoudiger aangeboden kan worden en welke knelpunten mensen met dementie ervaren in het verkeer.
•    Samen met Wonen Limburg worden medewerkers van woningcorporaties geïnformeerd hoe ze op dementievriendelijke manier om kunnen gaan met huurders met dementie.
•    De werkgroep onderzoekt hoe een dementievriendelijke woonomgeving er uit ziet?

De werkgroepen vergaderen plm. eenmaal per 6 weken. Tijdens de vergaderingen wordt de voortgang van de werkzaamheden besproken en worden verdere acties uitgezet.

LIMBURG HELPT
Limburgse campagne
Professor Frans Verhey, wethouder Marianne Smitsmans en supermarktmanager Martijn Braam bij de aftrap van ‘Limburg helpt onvergetelijk’

Alzheimeronderzoekfonds Limburg en Gemeente Roermond hebben op 18 maart 2016 het startsein gegeven voor de campagne ‘Limburg helpt onvergetelijk’ voor een dementievriendelijke samenleving in Limburg.

“Door samen te werken, versterken lokale en provinciale acties elkaar. We vinden het fantastisch dat we op deze manier nog meer aandacht kunnen vragen aan eenieder om een steentje bij te dragen in de eigen omgeving”, aldus Marianne Smitsmans, wethouder van Roermond. Tevens is dit de start van een bewustwordingscampagne hoe je zelf de risicofactoren van dementie kunt beïnvloeden en zo dementie kunt proberen te voorkomen.

Dit jaar viert Alzheimer Centrum Limburg van Maastricht UMC+ zijn 15-jarig bestaan. Het is dan ook 30 jaar geleden dat in het Maastrichtse ziekenhuis de eerste geheugenpoli werd opgericht. In Limburg is de Gemeente Roermond voortrekker op het gebied van dementievriendelijkheid. Tijdens een werkconferentie in 2015 zijn hier ruim 50 ideeën geformuleerd die nu worden omgezet in concrete projecten. Reden om de campagne ‘Limburg Helpt Onvergetelijk’ af te trappen in het Roermondse stadhuis onder leiding van wethouder Marianne Smitsmans en prof. dr. Frans Verhey. Verhey is directeur van Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar neuropsychiatrie / ouderenpsychiatrie.
Verhey: “Limburg telt op dit moment ruim 20.000 mensen met dementie. Elk jaar krijgen nog eens ongeveer duizend mensen dezelfde diagnose. Cijfers die passen in het landelijk beeld; dementie is hard op weg kanker en hart- en vaatziekten te verslaan als volksvijand nummer één met anno 2016 ruim 250.000 demente mensen. Eén op de drie Nederlanders krijgt er direct of indirect mee te maken.”

Tv-marathon
beeldmerk Limburg helptDe campagne ‘Limburg helpt onvergetelijk’ eindigt in Roermond met een tv-marathon op woensdag 21 september 2016, Wereld Alzheimer Dag. De show duurt van 17.00 tot 22.30 uur en bestaat uit entertainment, informatie over preventie, mantelzorg en onderzoek naar dementie.

Kijk woensdag 21 september van 17.00 tot 22.30 uur naar L1TV en kom in actie voor een dementievriendelijk Limburg! U kunt de tv-opname ook vanaf 17.00 uur live bijwonen. Kom dan naar de ECI Cultuurfabriek. Het adres is: ECI 6 in Roermond.

Geld inzamelen
In de aanloop naar 21 september besteedt L1 op radio en tv veel aandacht aan dementie. Doel is om geld voor Alzheimer Centrum Limburg op te halen, voor onderzoeksprojecten naar een betere begeleiding van mensen met dementie en hun familie. Het totaalbedrag dat is ingezameld, wordt bekendgemaakt tijdens het avondvullende programma.
“L1 en Gemeente Roermond zijn hierin onze samenwerkingspartners, waarmee we de tv-show realiseren. Eveneens kunnen we rekenen op de steun van enkele prominente Limburgers zoals onze ambassadeur Beppie Kraft en Gé Reinders”, aldus Verhey.
“We gaan voor een dementievriendelijke samenleving in Limburg”, zegt wethouder Marianne Smitsmans. “En natuurlijk wordt 21 september een bijzondere dag met muziek, verhalen , voorlichting en documentaires. Ook bij ECI Cultuurfabriek en bij restaurant ONE staan alle activiteiten in het teken van een dementievriendelijke samenleving.”
Vanuit Dementievriendelijk Roermond houden ook vele vrijwilligers en bedrijven acties om geld in te zamelen en de aandacht te vestigen op dit thema. Met name Albert Heijn Godsweerdersingel Roermond, Cox & Co, Taxi Schreurs en Wonen Limburg bijten hierin de spits af met het voorlichten van hun medewerkers, sponsoracties en het begeleiden van huurders.

Lees meer over “Steun baanbrekend onderzoek in Limburg”.

Doe ook onvergetelijk goed
Ook u kunt een handje helpen door zelf een actie te starten of door ’Vergeet-mij-nietjes’ te verkopen. Daarvoor neemt u minimaal één tray af. In een tray zitten 40 doosjes ‘Vergeet-mij-nietjes’ die voor € 2,50 per stuk verkocht kunnen worden. Stuur een e-mail naar vergeetmijniet@hfl.nl en bestel de vergeet-mij-nietjes. Zet in de e-mail, uw naam, adres, telefoonnummer en mobiele nummer. Binnen vijf werkdagen worden de bloemetjes afgeleverd. Of download het bestelformulier “Vergeet-mij-nietjes”.
Bepaal zelf een dag of periode waarin u de bloemetjes wilt verkopen. En verkoop er veel van! Bijbestellen kan altijd. Na de actie gaat de winst naar Alzheimer Centrum Limburg.

Informatie
Wilt u meer informatie over de ‘Vergeet-mij-niet’ actie of over de tv-show? Neem contact op met Paula Snijders van Alzheimeronderzoekfonds Limburg. T: (043) 4077 361 of 06 5073 9831 E: p.snijders@hfl.nl. Of kijk op http://www.l1.nl/thema/onvergetelijk

Alzheimeronderzoekfonds Limburg is een samenwerking van Alzheimer Centrum Limburg en Health Foundation Limburg (een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek in Maastricht UMC+).

Een voorbeeld is de app voor alzheimerpreventie http://www.1limburg.nl/nieuwe-app-moet-helpen-bij-alzheimerpreventie.

Mooi resultaat voor dementievriendelijke samenleving
Vanuit Dementievriendelijk Roermond heeft de Gemeente Roermond samen met L1 en het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg meegedaan aan de actie ‘L1mburg helpt onvergetelijk’. Deze actie heeft maar liefst € 227.162,- opgebracht. Dit geld is bestemd voor onderzoek gericht op het voorkomen van dementie en het zo makkelijk mogelijk maken van een leven met dementie. Op Wereld Alzheimer Dag, 21 september jl., werd de actie afgesloten met een live tv-uitzending vanuit de ECI Cultuurfabriek  in Roermond.

Terugkijken?
Hieronder kunt u de foto’s, een bepaald interview, de gehele tv-show of de documentaire over Roermond bekijken: