Dementievrijwilligers gezocht

Voor de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn er dementievrijwilligers actief. Gezien de toenemende vraag is Vijf nog steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u terecht op de vernieuwde webpagina van Vijf.

Webinar Wet langdurige zorg

Op 26 maart organiseert Mantelzorgondersteuning Roermond – in samenwerking met mantelzorgondersteuners in Noord en Midden-Limburg – een online bijeenkomst met het thema ‘De Wet langdurige zorg’ (Wlz). Marij Smedts, onderzoeker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in onze regio, geeft tijdens deze bijeenkomst voorlichting over deze wet. Onderstaande vragen komen … Lees meer

Oog voor de mantelzorger

In de folder ‘Oog voor de mantelzorger’ zijn de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning beschreven. Zo geeft een online Mantelzorgtest inzicht, praktische tips en hulp bij de zorg voor een naaste. Invullen van de test levert een overzicht op van lokale en landelijke mogelijkheden. Ook beschrijft de folder waar men terecht kan … Lees meer

Mantelzorgtest Roermond

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Om die reden is het van belang dat de mantelzorgers ook goed voor zichzélf zorgen. Het is erg belangrijk dat mantelzorgers de zorg aan hun naaste kunnen blijven bieden. Om mantelzorgers te ondersteunen is de Mantelzorgtest Roermond ontwikkeld. De … Lees meer

Ruim aanbod bewegingsactiviteiten

Samen Bewegen! is in januari gestart met een ruim aanbod van bewegingsactiviteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tal van sport- en bewegingsaanbieders in Roermond en omgeving organiseren allerlei sportieve activiteiten. In samenwerking met Samen Bewegen! zijn deze zorgvuldig ontworpen voor mensen met dementie. Binnen hun mogelijkheden kunnen zij … Lees meer

Ontmoetingsgroep in De Graasj ook op vrijdagmiddag

Sinds januari organiseert De Graasj ook op vrijdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur een ontmoetingsmiddag voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit gebeurt in samenwerking met Dementievriendelijk Roermond en Hulp bij Dementie Midden-Limburg. Iedere woensdagochtend wordt de ontmoetingsochtend voor mensen met geheugenproblemen/dementie en mantelzorgers druk bezocht. Er is onder … Lees meer