Tagarchief: communicatie

Team afval werkt dementievriendelijker

Marina Keulen is medewerker van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van gemeente Roermond. Zij heeft meegedaan aan de werkgroep ‘wonen en verkeer’ van Dementievriendelijk Roermond. Dit heeft voor het team afval met name de manier van communiceren met inwoners veranderd.

Afval op tijd buiten soms lastig
Marina vertelt hierover: “In onze klantcontacten merkten we dat het voor inwoners met dementie moeilijker is om informatie op te nemen. Toen ik in 2015 zag dat de gemeente Roermond ging starten met acties om dementievriendelijker te worden, heb ik besloten om mee te doen aan een werkgroep. Want steeds meer ouderen en mensen met dementie blijven thuis wonen. Van hen wordt ook verwacht dat het afval op de juiste dag op tijd buiten staat en dat bijvoorbeeld glas en plastic verpakkingsafval apart gehouden worden van het restafval. In de praktijk blijkt zoiets moeilijk te hanteren voor mensen met dementie.”

Papieren afvalkalender op prikbord
Daarom heeft het team afval binnen de mogelijkheden gekeken wat het kan betekenen voor deze inwoners en wat het kan verbeteren. “Een verbetering is dat we in december 2016 een papieren versie van de Afvalwijzer 2017 op elk adres hebben bezorgd, zodat die op het prikbord kan. Eerder werd de afvalwijzer alleen digitaal beschikbaar gesteld. Verder is de informatie op deze afvalwijzer vereenvoudigd. De overbodige informatie is weggehaald. We hopen hiermee beter te kunnen informeren. Het is nu maart 2017 en we merken dat op meer plaatsen plastic afval wordt klaargezet. Natuurlijk willen we graag dat iedereen het afval zo veel als mogelijk scheidt en dat er minder restafval is. Daarom gaan we als gemeente in de loop van 2017 enkele acties organiseren.”

Bewonersbijeenkomst afvalinzameling

Op woensdagmiddag 20 april 2016 vond een informatiebijeenkomst plaats voor bewoners van de aanleunwoningen rondom Roncalli (Brede Staete, Robijn Staete en Linde Staete) over het scheiden van afval en dan met name plastic. Deze bewoners, veelal van hogere leeftijd, hebben eerder aangegeven meer te willen weten over de afvalscheiding bij hun woning en wat er van hen verwacht wordt. Gemeente Roermond wil ouderen tegemoet komen en hen waar mogelijk helpen in een snel veranderende maatschappij.

Presentatie door Marina Keulen over afvalinzameling door Marina Keulen

Presentatie door Marina Keulen over afvalinzameling door Marina Keulen

Het afvoeren van afval is van alle tijden, maar tegenwoordig moeten we het goed scheiden. Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk restafval. Het lijkt wel alsof alles alsmaar ingewikkelder wordt. Vroeger werd afval in een zak wekelijks op de stoep gezet en opgehaald. Nu maken de bewoners van deze aanleunwoningen gebruik van een ondergrondse container voor hun huishoudelijk restafval.
De bereidheid om afval te scheiden is aanwezig en er is uitgelegd waar welk afval naar toe moet. Nadat er vragen gesteld en beantwoord zijn, kregen alle aanwezigen nog een tasje met informatie en ‘plastic heroes’ zakken mee naar huis.

Daarna kregen bewoners de gelegenheid om kennis te maken met jeu de boules en loopvoetbal, met dank aan de buurtsportcoaches. Een van de bewoners wil een eigen jeu de boules club starten. Geprobeerd wordt om dit met andere wijkpartners voor elkaar te krijgen.


In 2015 is de campagne “Maak Roermond dementievriendelijk!”  gestart. Binnen deze campagne is onder andere aandacht voor wonen en verkeer. De afdeling Beheer Openbare Ruimte van de Gemeente Roermond wil zich mede door deze campagne actief inzetten, zodat het correct aanleveren van afval voor alle inwoners van Roermond mogelijk is.