Welkom bij Dementievriendelijk Roermond

Welkom bij Dementievriendelijk Roermond

Dementievriendelijk Roermond wil een gemeente zijn waar mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Een gemeenschap waar iedereen dementie accepteert; van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Een gemeenschap waar inwoners en professionals goed om­gaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers, zodat mensen met dementie ervaren dat ze erbij horen in Roermond.
Op deze website vindt u meer informatie over hoe we samen Roermond dementievriendelijk(er) maken. Lees meer over Dementievriendelijk Roermond.

Hieronder leest u de laatste nieuwsberichten.

Vitaliteitsbijeenkomsten valpreventie

Bij mensen van 65 jaar en ouder zijn valongelukken de meest voorkomende oorzaak van verwondingen. Bijna de helft van alle valongelukken veroorzaakt verwondingen als hersenletsel of botbreuken. Het komt vaak voor dat ouderen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Dit wil natuurlijk niemand! Daarom gaat gemeente Roermond binnen verschillende … Lees meer

Sportproeverij

Na het enorme succes van vorig jaar organiseert Stichting Sporten en Bewegen Swalmen Boukoul in samenwerking met Gemeente Roermond weer een 50+ ‘Sportproeverij’ in Swalmen. De gezamenlijke doelstelling is om het sporten en bewegen te stimuleren in Swalmen, Boukoul en Asselt. Op 19 april kunt u tussen 12.00 en 15.30 … Lees meer

Dementiemonitor 2024

De Dementiemonitor 2024 is gestart. Dit is een landelijk onderzoek naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in Nederland. Hulp bij Dementie voert het iedere twee jaar uit, samen met het Nivel. Dit is de negende editie. Heb je dementie of heb je een naaste … Lees meer

Webinar Wet langdurige zorg

Op 26 maart organiseert Mantelzorgondersteuning Roermond – in samenwerking met mantelzorgondersteuners in Noord en Midden-Limburg – een online bijeenkomst met het thema ‘De Wet langdurige zorg’ (Wlz). Marij Smedts, onderzoeker van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in onze regio, geeft tijdens deze bijeenkomst voorlichting over deze wet. Onderstaande vragen komen … Lees meer

Oog voor de mantelzorger

In de folder ‘Oog voor de mantelzorger’ zijn de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning beschreven. Zo geeft een online Mantelzorgtest inzicht, praktische tips en hulp bij de zorg voor een naaste. Invullen van de test levert een overzicht op van lokale en landelijke mogelijkheden. Ook beschrijft de folder waar men terecht kan … Lees meer

Mantelzorgtest Roermond

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Om die reden is het van belang dat de mantelzorgers ook goed voor zichzélf zorgen. Het is erg belangrijk dat mantelzorgers de zorg aan hun naaste kunnen blijven bieden. Om mantelzorgers te ondersteunen is de Mantelzorgtest Roermond ontwikkeld. De … Lees meer

Focus voor Dementievriendelijk Roermond

Binnen de wereld van dementie staat Roermond tot in Japan bekend als dementievriendelijke gemeente. Toch moet hier de aandacht voor de mantelzorger een nieuwe impuls krijgen. Ook de directe woonomgeving kan dementievriendelijker. Daartoe zou beleid moeten komen op buurtniveau. Er zijn 300.000 mensen met dementie in Nederland. 79% hiervan woont … Lees meer

Van thuis naar het zorgcentrum

Soms moet je met dementie concluderen dat het thuis niet meer gaat. Voor mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben, moet heel wat geregeld worden en zijn er keuzes te maken. Zorginhoudelijk Klantadviseurs Eline Dusee en Caroline van Rijt weten waaraan je allemaal moet denken, wanneer een opname of dagbehandeling … Lees meer