Wegwijs

Wanneer je zelf of een naaste de diagnose dementie krijgt, wordt je toekomst onzeker. Wat gaat er allemaal op je afkomen, wat is dementie, waar kun je terecht voor hulp enzovoort?
Onderstaand een aantal organisaties die je wegwijs kunnen maken.

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geeft ze voorlichting over dementie, biedt ze ondersteuning en komt ze op voor betere zorg voor mensen met dementie. En maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.
https://www.alzheimer-nederland.nl

De WegWijZer

“De WegWijZer wijst u de weg bij al uw vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen”
Mensen met vragen over wonen, welzijn, zorg en/of financiën in Roermond die niet door de omgeving geholpen kunnen worden, kunnen terecht bij de WegWijZer. Denk bijvoorbeeld aan vragen over wet- en regelgeving, opvoeding, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De medewerkers van de WegWijZer helpen je het antwoord op jouw vraag te vinden!
http://www.wegwijzerroermond.nl

Hulp bij dementie

Het algemene doel van het Project Hulp bij Dementie is om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan dementerende cliënten en mantelzorgers te bieden waardoor de persoon met dementie (indien gewenst) zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ook ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten wordt hierin meegenomen. Begeleiding en ondersteuning zijn nadrukkelijk ook gericht op de partner, familie en andere betrokkenen. Uitgangspunt hierin zijn de persoonlijke wensen en behoeften van de dementerende cliënt en mantelzorger(s): jij als cliënt of mantelzorger hebt de belangrijkste stem in dit traject, jij bepaalt wat je wel of niet wilt.
https://www.hulpbijdementie.nl/midden-limburg

Alzheimercafé Roermond

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke eerste maandag van de maand, behalve in juli en augustus. Een bijeenkomst die op een feestdag valt, wordt verschoven. De zaal is open vanaf 19:00 uur. Het programma start om 19:30 en eindigt om 21:30 uur. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
E alzheimerroermond@icloud.com
T (0475) 327 432

Dementie.nl

Voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Je vindt hier tips, informatie en ervaringsverhalen. Waar wil jij meer over weten? We helpen je graag bij het vinden van het antwoord.
https://dementie.nl/

PGGM & CO – Wij Mantelzorgers

Wij Mantelzorgers is een community van en voor mantelzorgers. We helpen je om in balans te blijven, zodat jij goed voor je naasten kunt zorgen. Daarvoor geven we praktische tips, adviezen en delen we ervaringen van andere mantelzorgers.
https://www.pggmenco.nl/jouw-communities/mantelzorg-roermond/

Dementievriendelijk Roermond

Neem voor meer informatie over dementievriendelijk Roermond contact op met:
mw. L. Janssens, projectleider
T 06 – 1216 1718
E info@dementievriendelijkroermond.nl
Gemeente Roermond
Postbus 900, 6040 AX Roermond