Dementie

dementie1Vergeetachtigheid of dementie?
Jong of oud, iedereen vergeet wel eens wat. Als u ouder wordt, gaat uw geheugen anders werken, waardoor het vaker gebeurt dat u iets vergeet. Dat is heel gewoon. Maar wanneer is het dat niet? Kan het dementie zijn? In Nederland hebben ruim 250.000 mensen dementie. Hiervan zijn 12.000 mensen jonger dan 65 jaar. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd: van 10% bij mensen boven de 65 jaar tot 40% bij mensen boven de 90 jaar. Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen met dementie in 2050 in Nederland waarschijnlijk naar meer dan een half miljoen.

Ziektebeeld
Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De bekendste vormen van dementie zijn: de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. Door deze hersenaandoening wordt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Bij sommige mensen kan de achteruitgang snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.
Lees meer over de meest voorkomende soorten van dementie.
dementie2
Veranderingen
In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. De ziekte heeft een grote impact op het leven van degene die het overkomt, maar ook op de naasten.

Hoe herkent u dementie?
Bij dementie gaan de hersenen steeds minder goed werken. Vooral het geheugen van mensen met dementie gaat steeds verder achteruit: ze kunnen dagelijkse dingen daardoor minder goed doen (wassen, koken, aankleden). Ze kunnen minder goed denken en plannen maken. Een aantal signalen kan wijzen op dementie.

Dementievriendelijke gemeente
In een dementievriendelijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Lees meer

Meer informatie
Informatie, tips en ervaringsverhalen over dementie: https://dementie.nl/
Alzheimer Experience, beleef wat het is om de ziekte van Alzheimer te hebben: http://www.alzheimerexperience.nl/
De wondere wereld van dementie, over de werking van hersenen bij dementerende ouderen: https://www.youtube.com/watch?v=cu4aX6omrUc
Leven van jong dementerenden: https://www.youtube.com/watch?v=_VSEXDsHtx4
10 signalen van dementie op jonge leeftijd: https://www.youtube.com/watch?v=L88up-m_1B0
Nieuws en ervaringen: http://www.dementievandaag.nl/
Hulp en informatie voor mensen met dementie en hun directe omgeving: http://www.alzheimer-nederland.nl/
Hulpmiddelenwijzer voor mensen met dementie: http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/dementie
Into D’mentia: ervaar hoe het is om met dementie te leven: https://www.youtube.com/watch?v=VzdUmwRJ18I
https://www.youtube.com/watch?v=BqkTSamH7Ko
Informatie, tips en adviezen voor mantelzorgers: https://www.dementieonline.nl/
Praktische steun, advies en informatie (o.a. een app voor tablet en/of smartphone): https://alzheimerassistent.nl/#!/
Tips voor mensen met dementie, mantelzorgers en zorgverleners: Een goed leven met dementie?!