Vitaliteitsbijeenkomsten valpreventie

valpreventie

Bij mensen van 65 jaar en ouder zijn valongelukken de meest voorkomende oorzaak van verwondingen. Bijna de helft van alle valongelukken veroorzaakt verwondingen als hersenletsel of botbreuken. Het komt vaak voor dat ouderen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Dit wil natuurlijk niemand! Daarom gaat gemeente Roermond binnen verschillende … Lees meer

Oog voor de mantelzorger

In de folder ‘Oog voor de mantelzorger’ zijn de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning beschreven. Zo geeft een online Mantelzorgtest inzicht, praktische tips en hulp bij de zorg voor een naaste. Invullen van de test levert een overzicht op van lokale en landelijke mogelijkheden. Ook beschrijft de folder waar men terecht kan … Lees meer

Gezond en veilig op de fiets

Op donderdag 20 juli is een speciaal programma rondom gezond en veilig fietsen bij Resto VanHarte in De Graasj. Dit bestaat uit een workshop die duurt van 16.00 tot 17.30 uur en aansluitend een diner. Tijdens deze workshop krijgt u theoretische tips om in de praktijk veiliger door het drukke … Lees meer

20 jaar Alzheimercafé

alzheimercafé

Vierde lustrum Alzheimer Café Roermond Een ontmoeting voor alle mensen, die met dementie te maken hebben Sinds 3 september 2001 geeft het Alzheimercafé Roermond voor alle belangstellenden een inkijkje in wat dementie in al haar breedte nu eigenlijk is. Tweehonderd keer al was er iedere eerste maandag van de maand … Lees meer

Vacature coördinator publieksvoorlichting

De werkgroep publieksvoorlichting van Dementievriendelijk Roermond heeft de afgelopen vijf jaar tientallen voorlichtingen en trainingen gegeven. In 2020 gaat de werkgroep daarmee verder en wil zij extra aandacht besteden aan bijeenkomsten in buurten. De werkgroep bestaat nu uit negen mensen. Dit zijn werkzame professionals, mantelzorgers, betrokken burgers en mensen die … Lees meer