Oog voor de mantelzorger

In de folder ‘Oog voor de mantelzorger’ zijn de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning beschreven.

Zo geeft een online Mantelzorgtest inzicht, praktische tips en hulp bij de zorg voor een naaste. Invullen van de test levert een overzicht op van lokale en landelijke mogelijkheden. Ook beschrijft de folder waar men terecht kan met vragen en hoe men op de hoogte kan blijven van actuele informatie.

Bekijk de folder.