Bijeenkomst dementievrijwilligers

Op woensdag 5 juni vond een informatieavond voor dementievrijwilligers plaats in de Donderie. Dit gebeurde in samenwerking met Vijf en Hulp bij Dementie Midden-Limburg. Er werd gestart met een korte introductie over de Stichting Samen Bewegen Midden-Limburg. Deze is tot stand gekomen met behulp van de opbrengsten van de City Swim. De stichting heeft tot doel mensen met dementie en hun mantelzorgers gratis te laten meedoen met beweegactiviteiten bij de diverse aangesloten sportclubs en verenigingen.

Vervolgens waren Désirée Meertens en Gerard Sars van het Centrum voor Levensvragen aan het woord. Zij hebben uitgebreid verteld over hun ervaringen. Het centrum heeft veel vrijwilligers die (kosteloos) ingezet kunnen worden bij vragen over zingeving in een thuissituatie. Waarbij er ook vrijwilligers beschikbaar zijn voor de migrantendoelgroep. Er was volop gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen van onderlinge ervaringen. Het was een waardevolle avond die tegelijkertijd ook veel handvatten bood hoe om te gaan met gesprekken over zingeving.

Meer informatie: Els Dorssers, coördinator dementievrijwilligers
e.dorssers@vijf.nu  | 06 52 56 28 79