Aandachtig gehoor over euthanasie in Alzheimercafé

Keuzes rond het levenseinde kunnen rekenen op belangstelling van een breed publiek. De Nederlandse wet geeft mensen gelegenheid te kiezen voor euthanasie. Daarover wilden ook mensen die te maken hebben met dementie, het naadje van de kous weten. Reden om het in het Alzheimercafé van 6 november te programmeren. Constance de Vries heeft al vroeg in haar huisartsenpraktijk in Munstergeleen veel ervaring met die vraag kunnen opdoen. Zij ontwikkelde zich landelijk binnen het Expertisecentrum Euthanasie tot een autoriteit op dit gebied.

Het lukte Constance in het Alzheimercafé helder en toegankelijk informatie te geven over de stappen die je moet nemen om te voorkomen dat je in een toestand geraakt met je dementie, die je beslist niet wilt. Ze maakte duidelijk dat een goede samenwerking met de huisarts heel helpend kan zijn, maar dat die bij weigering – om welke reden dan ook – kan verwijzen naar hulp van het Expertisecentrum Euthanasie. Bij dementie is het een extra moeilijkheid, dat de arts zich ervan moet overtuigen dat degene met een euthanasievraag wilsbekwaam is. Dan helpt een goede en wat langere relatie zeer.
Constance verduidelijkte door middel van veel voorbeelden hoe twijfel overwonnen kon worden, zonder welke oplossing dan ook op te dringen. Euthanasie is een keuze en Constance bewees dat je daarover onbevangen het gesprek kunt aangaan met je naasten en de arts.
Het is voor niemand gemakkelijke materie. De bijna honderd cafébezoekers kregen inzicht in het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding en helderheid dat palliatieve sedatie toch echt wat anders is dan euthanasie.
Het was een stevig thema, maar bezoekers reageerden enthousiast op wat besproken was en troffen ook in medebezoekers aangenaam gezelschap in pauzes en rondom de bijeenkomst.

Op maandagavond 4 december heeft iedereen de kans elkaar weer in de Graasj te treffen bij het thema ‘Meedoen, als je dementie hebt’. Onderzoeker Pascale Heins van het Alzheimer Centrum Limburg laat ons vast meekijken naar opmerkelijke bevindingen uit haar onderzoek naar waaraan mensen met dementie het meeste behoefte hebben. Hoe zou hun participatie aan de samenleving er uit moeten zien?
Het Alzheimercafé is zonder vooraanmelding gratis te bezoeken en het programma begint stipt om 19:30 uur.

Meer informatie over euthanasie bij dementie is te vinden op de website van het KNMG.