Praten over dementie op wijkniveau

De Donderberg had de primeur: al eind 2022 is daar succesvol op buurtniveau met de bewoners gepraat over dementie en wat je voor mensen met dementie kunt betekenen. Huis aan huis werd geflyerd om zoveel mogelijk buurtbewoners in de gelegenheid te stellen om via Vijf gedegen informatie te krijgen over wat dementie inhoudt en hoe je ermee omgaat. Deze pilot smaakte naar meer.

Op woensdag 29 mei stapte een wat oudere heer de Vlonder binnen en keek wat zoekend rechts een lege zaal in. De waardin vroeg hem – de sfeer goed treffend – of hij “voor de lezing over uhhh…. dementie!” kwam. De man beaamde glimlachend en besefte dat op deze avond een zwaar onderwerp ook licht gebracht kon worden.

Hoogvonderen
De Roermondse wijk Hoogvonderen was aan de beurt voor een voorlichting over dementie. In de Vlonder draait al een tijdje een gezellige ontmoetingsgroep. Deze was zo gastvrij om Els Dorssers, leefcoach bij Vijf en Kees Spapens, ouderenpsycholoog, een podium te bieden voor een presentatie. Met behulp van dia’s liet Els weten hoe Roermond dementievriendelijker wordt. Kees legde uit wat dementie is.
Er kwam een aangenaam gesprek tot stand van beide inleiders met de zeventien bezoekers over hoe je problemen bij dementie aanpakt en wat er voor voorzieningen zijn. Leefcoach Adem Bosal zorgde voor de koppeling van Vijf met het wijkteam en Dementievriendelijk Roermond. Hij maakt de flyer die in de hele wijk huis aan huis werd bezorgd en coördineerde de hele organisatie van de dag. Helmy Willems, Job Timmermans en Sylvia Greenwood leverden vanuit het Wijkteam Hoogvonderen vrijwilligers voor de werving en verzorgden de catering en locatie.

Complexe problemen
Voor een bredere doelgroep was er een avondbijeenkomst gerealiseerd en dat maakte de gezamenlijke wijkactiviteit compleet. Opnieuw bleek op deze avond dat dementie tot complexe problemen kan leiden, waarin de volstrekt ontkennende persoon met dementie het de mantelzorgende partner ontzettend moeilijk kan maken.
Ervaringsdeskundige Marie-José Janssens gaf zelf enkele schrijnende voorbeelden, die vanuit de zaal werden bevestigd met eigen verhalen: voor je het weet zit je in een patstelling. En als goedwillende dochter is het dan moeilijk manoeuvreren tussen wegkijkende broers, een met haar moeder solidariserende vader en je verantwoordelijkheden in je eigen gezin.
Het werd als belangrijk ervaren om veel over dementie te weten komen. Tips krijgen van (ervarings-)deskundigen en steun voelen van elkaar kan dan een beetje op weg helpen. Fijn dat voorlichting dan zo laagdrempelig kan zijn dat je die een straatje verderop kunt vinden in je eigen wijk.

Dementievriendelijk Roermond hoopt zo nog in vele buurten op bezoek te komen! Wilt u ook zo’n bijeenkomst organiseren? Zoek dan medestanders en samen met Vijf en Dementievriendelijk Roermond wordt gekeken naar de beste mogelijkheid.