Team afval werkt dementievriendelijker

Marina Keulen is medewerker van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van gemeente Roermond. Zij heeft meegedaan aan de werkgroep ‘wonen en verkeer’ van Dementievriendelijk Roermond. Dit heeft voor het team afval met name de manier van communiceren met inwoners veranderd.

Afval op tijd buiten soms lastig
Marina vertelt hierover: “In onze klantcontacten merkten we dat het voor inwoners met dementie moeilijker is om informatie op te nemen. Toen ik in 2015 zag dat de gemeente Roermond ging starten met acties om dementievriendelijker te worden, heb ik besloten om mee te doen aan een werkgroep. Want steeds meer ouderen en mensen met dementie blijven thuis wonen. Van hen wordt ook verwacht dat het afval op de juiste dag op tijd buiten staat en dat bijvoorbeeld glas en plastic verpakkingsafval apart gehouden worden van het restafval. In de praktijk blijkt zoiets moeilijk te hanteren voor mensen met dementie.”

Papieren afvalkalender op prikbord
Daarom heeft het team afval binnen de mogelijkheden gekeken wat het kan betekenen voor deze inwoners en wat het kan verbeteren. “Een verbetering is dat we in december 2016 een papieren versie van de Afvalwijzer 2017 op elk adres hebben bezorgd, zodat die op het prikbord kan. Eerder werd de afvalwijzer alleen digitaal beschikbaar gesteld. Verder is de informatie op deze afvalwijzer vereenvoudigd. De overbodige informatie is weggehaald. We hopen hiermee beter te kunnen informeren. Het is nu maart 2017 en we merken dat op meer plaatsen plastic afval wordt klaargezet. Natuurlijk willen we graag dat iedereen het afval zo veel als mogelijk scheidt en dat er minder restafval is. Daarom gaan we als gemeente in de loop van 2017 enkele acties organiseren.”