Diagnose dementie en dan….

Aan de diagnose dementie gaat een hele tijd van onzekerheid vooraf. Na de diagnose is er duidelijkheid en ook weer niet. Er is immers geen behandeling, die tot genezing leidt. In het Alzheimercafé op 6 mei gaan we hier dieper op in.

Wat volgt er op die diagnose? De mededeling, dat je over een half jaar nog maar eens moet terugkomen? Maar het leven verandert voor degene die het overkomt, voor zijn of haar omgeving, voor de kinderen en vooral voor de mantelzorgende partner.
Els Verheugt heeft het hele proces van nabij meegemaakt en is bereid te vertellen over wat haar overkomen is. Wat heeft haar geraakt? Wat heeft geholpen en wat heeft ze gemist? En wat heeft die periode van zes jaar langzaam afscheid nemen en daarna haar gebracht?
In het Alzheimercafé van 6 mei staan we stil bij haar lotgevallen en bespreken wat ze heeft meegemaakt. Heeft ze hulp gehad? En hoe zag die er uit? Wat hielp en wat niet? En hoe verloopt het leven, nu haar partner er niet meer is?
Ouderenpsycholoog Kees Spapens gaat met Els in gesprek. U bent welkom om ook deel te nemen.

Het Alzheimercafé van maandag 6 mei vindt plaats in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond. Het is een betrouwbare en gezellige bijeenkomst om met elkaar over dementie te spreken. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast de Graasj en ook het (bus)station is vlak bij. De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.
Mail voor meer informatie naar alzheimercafe.roermond@alzheimervrijwilligers.nl of bel (0475) 32 74 32.

Facebookpagina van het Alzheimercafé