Erop uit met dementie

Waaraan hebben mensen met dementie het meeste behoefte? Willen ze blijven doen, wat ze deden of kan er toch iets nieuws binnen een voor hen veilige omgeving? Kan een app of nieuwe technologie dreigende eenzaamheid voorkomen?
Op maandag 4 december ontvangt het Alzheimercafé Roermond Pascale Heins , promovendus bij het Alzheimer Centrum van de Universiteit Maastricht. Ze deed onderzoek naar meedoen als je dementie hebt.

Het is belangrijk voor de gezondheid om sociaal actief te blijven, ook buiten de deur. Samen gaan wandelen, ergens op bezoek gaan of even naar de supermarkt. Voor mensen met dementie is dat niet altijd vanzelfsprekend. Binnen het onderzoek ‘Erop uit met dementie’ is Pascale Heins in gesprek gegaan met thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat doen ze buiten de deur? Waar lopen ze tegenaan? Zou een app hier mogelijk een oplossing voor kunnen bieden?  Is het belangrijk zo weinig mogelijk te veranderen of verandert er juist heel veel? En wat betekent dat voor de mantelzorger? Pascale deelt met de bezoekers van het Alzheimercafé haar ervaringen en geeft praktische tips om sociaal actief te blijven met dementie.

Het Alzheimercafé van maandag 4 december vindt plaats in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond. Het is een betrouwbare en gezellige setting om met elkaar over dementie te spreken. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast de Graasj en ook het (bus)station is vlak bij. De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.
Mail voor meer informatie naar alzheimercafe.roermond@alzheimervrijwilligers.nl of bel (0475) 32 74 32.

Facebookpagina van het Alzheimercafé