Van thuis naar het zorgcentrum

Soms moet je met dementie concluderen dat het thuis niet meer gaat. Voor mensen die langdurig intensieve zorg nodig hebben, moet heel wat geregeld worden en zijn er keuzes te maken. Zorginhoudelijk Klantadviseurs Eline Dusee en Caroline van Rijt weten waaraan je allemaal moet denken, wanneer een opname of dagbehandeling in zicht komt. Zij vertellen daarover in het Roermondse Alzheimercafé op 4 maart.

Wat moet er allemaal geregeld worden? Natuurlijk kan de casemanager van Hulp bij Dementie je helpen. Want het is niet voor de hand liggend wat bij de gemeentelijke WMO moet worden aangevraagd, wat je zelf maar het beste kunt aanschaffen of wat door de zorgverzekering of de aanvullende verzekering wordt vergoed.
Het Zorgkantoor VGZ regelt in Noord en Midden-Limburg de zorg voor mensen die recht hebben op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorg kan ingezet worden met Zorg in Natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB). Dit doet het zorgkantoor namens alle zorgverzekeraars in de regio. Tijdens deze avond wordt helder, wanneer je waar moet zijn en hoe het bijvoorbeeld zit met de eigen bijdrage.
Maar Eline en Caroline hebben met veel voorbeelden ook aandacht voor passende (woon-)voorzieningen in Roermond en waarin die grofweg van elkaar verschillen. De avond zit vol informatie, maar ook bij dementie is het belangrijk, dat je zelf kunt afwegen hoe je toekomst er gaat uitzien.

Het Alzheimercafé van maandag 4 maart vindt plaats in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond. Het is een betrouwbare en gezellige setting om met elkaar over dementie te spreken. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast de Graasj en ook het (bus)station is vlak bij. De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.
Mail voor meer informatie naar alzheimercafe.roermond@alzheimervrijwilligers.nl of bel (0475) 32 74 32.

Facebookpagina van het Alzheimercafé