Kan euthanasie ook bij dementie?

In het Alzheimercafé van 6 november komen keuzes rond het levenseinde aan bod: kan euthanasie ook bij dementie?
Wat is een euthanasieverklaring of levenstestament nog waard, zodra iemand dement is? Er is dan immers sprake van wilsonbekwaamheid: niet meer beslissingsbevoegd. Dat geldt zeker wanneer je op de gesloten afdeling van het zorgcentrum bent beland.
Maar is het echt onmogelijk om te kiezen voor euthanasie bij dementie? Kan een proces van aftakeling en ondraaglijk lijden je bij dementie dan niet bespaard blijven? Wanneer is iemand nog wilsbekwaam inzake euthanasie? Kan euthanasie ook als je wilsonbekwaam bent en een goede wilsverklaring hebt? Kun je ervoor zorgen dat je euthanasie kunt krijgen als je familie zegt dat het zover is, zoals beschreven is in de wilsverklaring?
Constance de Vries is (scen-)arts, verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie. Zij deed onderzoek naar euthanasie bij dementie en consulteert artsen, verpleegkundigen en specialisten vanuit het expertisecentrum. Ze bespreekt in het Alzheimercafé de nieuwe ontwikkelingen en deelt haar kennis met de bezoekers.

Het Alzheimercafé van maandag 6 november vindt plaats in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond. Het is een betrouwbare en gezellige setting om met elkaar over dementie te spreken. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast de Graasj en het (bus)station is vlak bij. De toegang is gratis.

Aanmelden is verplicht: alzheimerroermond@icloud.com. Maximaal 100 bezoekers.
Mail voor meer informatie naar alzheimercafe.roermond@alzheimervrijwilligers.nl of bel (0475) 32 74 32.

Facebookpagina van het Alzheimercafé