Euregionale samenwerking voor dementievriendelijke gemeente

De gemeente Roermond zet zich in voor een dementievriendelijke samenleving, nu ook op euregionaal niveau. Op 31 januari was het officiële startmoment van het project ‘euPrevent Senior Friendly Communities’ in Luik. In het project komen de euregionale partners samen met dertig gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) bij elkaar om ervaringen te delen en van elkaar te leren .
“Doel is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten. Om te zorgen dat er zo veel mogelijk gemeenten zijn waar senioren kunnen blijven deelnemen aan het normale, sociale leven”, aldus wethouder Marianne Smitsmans. “Die kans mogen we niet laten liggen.”

Meer informatie over dit project.

Schreurs Personenvervoer ontvangt predicaat ‘Samen dementievriendelijk’

Schreurs Personenvervoer heeft op 15 februari het predicaat ‘Samen dementievriendelijk’ ontvangen. “Als mijn partner op een prettige manier wordt vervoerd, is de kans groot dat het voor ons beiden een goede dag wordt”, is wat veel partners zeggen over het belang van vervoer naar de dagbesteding voor mensen met dementie. De sticker is overhandigd door Marie Jose en haar partner die dementie heeft. Zij werden vergezeld door vrijwilligers van Dementievriendelijk Roermond, chauffeurs van Schreurs Personenvervoer, een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland, de beleidsambtenaar van de gemeente Roermond en de projectleider ‘Maak Roermond dementievriendelijk’.

Naast het makkelijker maken van het leven van mensen met dementie wil wethouder Marianne Smitsmans met Dementievriendelijk Roermond ook het taboe rondom dementie doorbreken. “Het feit dat deze twee mensen het predicaat uitreiken, draagt hier enorm aan bij. Ook ben ik blij dat Schreurs Personenvervoer zich inzet voor een dementievriendelijk Roermond. Het predicaat is dik verdiend!”

Begrip voor situaties
In 2016 is de werkgroep voorlichting van Dementievriendelijk Roermond in gesprek geweest met chauffeurs van Schreurs Personenvervoer. Tijdens de voorlichting hebben de chauffeurs geleerd hoe ze dementie kunnen herkennen en vooral hoe ze moeten omgaan met mensen met dementie. Ivo Geelen, coördinator opleidingen van Schreurs Personenvervoer is tevreden. “Het is goed om inzicht te hebben in mensen met dementie. Je snapt nu waarom wachten op de taxi voor hen een enorme opgave is. Zij verliezen het besef van tijd. Dat levert ook begrip op voor situaties.”

Leven aangenamer maken
Om het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers aangenamer maken, helpt het als chauffeurs hun klanten rustig benaderen. Door contact te maken met de klant, kunnen ze hen helpen door met hen mee te denken. Ook het begeleiden bij het in- en uitstappen en checken of iemand op het juiste adres naar binnen gaat, maakt het aangenamer. Daarnaast helpt het als zoveel mogelijk met vaste chauffeurs op vaste tijden wordt gewerkt.

Predicaat
Een organisatie of onderneming kan het predicaat krijgen als het voldoet aan een aantal criteria van ‘Samen dementievriendelijk’. Dit is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, PGGM, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Deltaplan Dementie.

Lunch voor mantelzorgers

Een nieuw initiatief is in Roermond geboren om de belangrijkste mantelzorgers van iemand met dementie met elkaar in contact te brengen: de mantelmaaltijd. Dat gebeurt op een allerplezierigste wijze in de vorm van een driegangenlunch in een Roermonds restaurant. Wanneer het u betreft, smakelijk eten! Zo niet, breng dan uw relatie die het wel betreft op de hoogte van dit unieke aanbod.

Lees meer over de mantelmaaltijd. De eerste vindt plaats op 1 maart 2017.

Voor meer informatie: bel met de WegWijZer Roermond (ma t/m vr tussen 9 en 12 uur, telefoon: 0475-345135) of met Anke Drijkoningen of Marian Hekker (telefoon 06-21954293).

Campagne ‘L1mburg helpt onvergetelijk’ afgesloten

Eind dit jaar wordt de campagne ‘L1mburg helpt onvergetelijk’ afgesloten met een bedrag van € 283.000,-. Deze opbrengst wordt besteed aan diverse onderzoeksprojecten van Alzheimer Centrum Limburg van Maastricht UMC+, waaronder preventie van dementie. Het bedrag is opgehaald tijdens de tv-show ‘L1mburg helpt onvergetelijk’ op 21 september en diverse activiteiten georganiseerd door heel Limburg.

In 2016 vierde Alzheimer Centrum Limburg haar 15-jarig jubileum. Dit is de aanleiding geweest om samen met gemeente Roermond, Alzheimeronderzoekfonds Limburg en L1 de campagne ‘L1mburg helpt onvergetelijk’ te starten. Deze bewustwordingscampagne geeft aan hoe wij onze samenleving dementievriendelijker kunnen maken en hoe je zelf de risico’s op dementie kunt verminderen. Wethouder Marianne Smitsmans: “In een dementievriendelijke gemeente, zoals Roermond, draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse leven van mensen met dementie. Een samenleving waarin mensen met dementie blijven functioneren, zoals deelnemen aan het verenigingsleven en zelfstandig boodschappen doen. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten en worden thuisgebracht als ze verdwalen.”

Prof. dr. Frans Verhey, directeur Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar neuropsychiatrie / ouderenpsychiatrie: “Doel was om met deze show minimaal € 150.000 voor Alzheimer Centrum Limburg op te halen voor onderzoeksprojecten naar een betere begeleiding van mensen met dementie en hun naaste familie. Het bedrag is dankzij het Dansgala van de drie gezamenlijke Rotary’s van Maastricht, het Teeke Zingen met Beppie Kraft en de verkoop van vergeet-mij-nietjes veel groter. Daar ben ik natuurlijk heel blij en vooral dankbaar voor.”

Kan dementie worden voorkomen?

Of dementie kan worden voorkomen, is een vraag die veel wordt gesteld. En ook: wat moet ik dan doen?

MijnBreincoach projectRecent onderzoek heeft aangetoond dat 1 op de 3 gevallen van dementie mogelijk voorkomen had kunnen worden. Wat veel mensen niet weten, is dat een gezonde leefstijl hierbij een belangrijke rol speelt. Bepaalde soorten leefstijl en aandoeningen die met leefstijl te maken hebben, kunnen leiden tot een grote kans op het krijgen van dementie. U kunt hierbij denken aan roken, suikerziekte en hoge bloeddruk. Daarnaast zijn bepaalde leefstijlkenmerken juist beschermend en dus goed voor de hersengezondheid zoals gezonde voeding, voldoende bewegen en het leren van nieuwe vaardigheden.

Alzheimer Centrum Limburg heeft een eenvoudige test ontwikkeld, waarmee iedereen zijn of haar eigen hersengezondheid kan meten. Deze test wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een app: MijnBreincoach. Deze app laat zien op welke punten de hersengezondheid te verbeteren is en de kans op dementie verlaagd kan worden. MijnBreincoach zal praktisch leefstijladvies geven en helpen bij het bereiken van een betere gezondheid van de hersenen. Bovendien vermindert het ook de kans op het krijgen van suikerziekte, overgewicht en hart- en vaat ziekten.

Lees verder op de website van Alzheimer Centrum Limburg.

Opleiding Samen Dementievriendelijk

Samen Dementievriendelijk gaat in Roermond trainers opleiden. De training van Samen Dementievriendelijk ligt in het verlengde van Dementievriendelijk Roermond.
Samen Dementievriendelijk heeft zowel een online als een offline training ontwikkeld. Deze training wordt gegeven door getrainde vrijwilligers. De trainingen van Samen Dementievriendelijk gaan een stap verder dan de voorlichtingen van Dementievriendelijk Roermond en kunnen behalve kennis over dementie ook gedragsverandering realiseren.
banner-medium-rectangle-300x250Dementievriendelijk Roermond wil Roermond informeren over dementie: wat is het, hoe herken je dementie en hoe ga je er mee om? Samen Dementievriendelijk biedt een 2-daagse training: tijdens de eerste dag ligt het accent op dementie en tijdens de tweede dag op hoe sta je voor een groep en hoe krijg je de ander in beweging.
Aan het einde van de 2-daagse training volgt een evaluatie en wordt beoordeeld of je over voldoende vaardigheden en capaciteiten beschikt om deze training namens Samen Dementievriendelijk te geven.
Weet je iemand anders, die mogelijk ook geïnteresseerd is in het geven van trainingen als vrijwilliger? Deel dan dit bericht, zodat de ander zich ook kan aanmelden voor de training.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de projectleider van Roermond Dementievriendelijk, mevr. Lei Janssens 06 1216 1718.

Volle zaal in Boukoul

wp_20161011_001Op 10 oktober was er in Boukoul een middag georganiseerd vanwege de Dag van de ouderen. Een feestelijke, drukbezochte middag met koffie, vlaai, live muziek, gezelligheid en een lezing over dementievriendelijk Roermond.

wp_20161011_004Marie-Jose Janssens en Lyan Kuypers hebben in drie kwartier gesproken over het herkennen van dementie en hoe hiermee om te gaan. Er kwamen veel vragen en reacties uit de zaal.

Mooi resultaat voor dementievriendelijke samenleving

Vanuit Dementievriendelijk Roermond heeft de Gemeente Roermond samen met L1 en het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg meegedaan aan de actie ‘L1mburg helpt onvergetelijk’. Deze actie heeft maar liefst € 227.162,- opgebracht. Dit geld is bestemd voor onderzoek gericht op het voorkomen van dementie en het zo makkelijk mogelijk maken van een leven met dementie. Op Wereld Alzheimer Dag, 21 september jl., werd de actie afgesloten met een live tv-uitzending vanuit de ECI Cultuurfabriek  in Roermond.

Terugkijken?
Hieronder kunt u de foto’s, een bepaald interview, de gehele tv-show of de documentaire over Roermond bekijken:

De beweging gaat door
“Dit is natuurlijk een prachtig resultaat”, zegt wethouder Marianne Smitsmans. “We kunnen terugkijken op een geslaagde dag met boeiende en aangrijpende verhalen en betrokken mensen. De actie mag dan inmiddels afgelopen zijn, maar de beweging van Dementievriendelijk gaat gewoon door! Dus blijf meedoen en meedenken!”