Mantelzorgtest Roermond

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Om die reden is het van belang dat de mantelzorgers ook goed voor zichzélf zorgen. Het is erg belangrijk dat mantelzorgers de zorg aan hun naaste kunnen blijven bieden.
Om mantelzorgers te ondersteunen is de Mantelzorgtest Roermond ontwikkeld.

De test geeft inzicht in welke taken een mantelzorger heeft, hoeveel tijd en energie mantelzorg kost én of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot mogelijkheden om hulp in te schakelen. De Mantelzorgtest maakt het lokale en landelijke aanbod van hulp en ondersteuning inzichtelijk.

De Mantelzorgtest Roermond is een samenwerking van de gemeente Roermond, Stichting Mantelzorgtest, de lokale zorg- en welzijnsorganisaties en de digitale sociale kaart gemeente Roermond.

Bekijk de test op www.roermond.mantelzorgtest.nl. Ook is een filmpje over de Mantelzorgtest in het algemeen te zien op YouTube.
Of bekijk de flyer.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning in de gemeente Roermond? Neem dan contact op via het telefoonnummer 14 0475 of stuur een e-mail naar mantelzorg@roermond.nl.