Dementiemonitor 2024

De Dementiemonitor 2024 is gestart. Dit is een landelijk onderzoek naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers in Nederland. Hulp bij Dementie voert het iedere twee jaar uit, samen met het Nivel. Dit is de negende editie.

Heb je dementie of heb je een naaste met dementie? Vul dan de vragenlijst in via www.dementiemonitor.nl. Als dank ontvang je een gratis vergeet-me-niet speldje. Werk je met mensen met dementie? Wijs hen en hun naasten dan op de vragenlijst.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt Hulp bij Dementie in haar belangenbehartiging om de zorg en ondersteuning te verbeteren.