Onrustig en ongeremd gedrag

Op 2 oktober 2023 is de eerstvolgende bijeenkomst van het Roermondse Alzheimercafé. Centraal staat deze avond: onrustig en ongeremd gedrag.

Dementie gaat vaak gepaard aan gedragsveranderingen. Naast vergeetachtigheid, initiatiefverlies, concentratie- en planningsproblemen wordt samenleven lastiger door veranderend gedrag.
Iemand met dementie kan erg rusteloos zijn, dwalen, achterdochtig zijn, agressief soms of juist lusteloos, depressief en apathisch. Als mantelzorger zou je beperkingen willen opleggen, wat meer willen sturen, maar dat ben je helemaal niet gewend. En ook het verminderd inlevingsvermogen went niet. Je vraagt je af: “Hoe ga ik om met veranderend gedrag? Met die onrust en het ongeremde, dat zo maar voor zou kunnen komen?”
Hoe ver ga je als mantelzorger?
Sara de Die (specialist ouderengeneeskunde) en Josma Kunneman (GZ psycholoog bij de Zorggroep) gaan graag met je in gesprek na hun inleiding over de problemen, die aan dementie te koppelen zijn. Beiden hebben hier als verpleeghuisarts en psycholoog jarenlang ervaring mee.

Het Alzheimercafé van maandag 2 oktober vindt plaats in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond. Het is een betrouwbare en gezellige setting om met elkaar over dementie te spreken. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast de Graasj en ook het (bus)station is vlak bij. De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.
Mail voor meer informatie naar alzheimercafe.roermond@alzheimervrijwilligers.nl of bel (0475) 32 74 32.

Facebookpagina van het Alzheimercafé