Meerwaarde van dagbesteding en opvang bij dementie

De afgelopen twee coronajaren liepen mensen met dementie gevaar om eenzamer en stressvoller te worden. De dagelijkse structuur kan gemakkelijk verworden tot een onaangename sleur, waarin naasten niet de mogelijkheid krijgen hun accu op te laden. Er is dan groot gevaar voor psychische problemen bij die mantelzorger.
Wat doet de dagbesteding en alle andere ondersteuning om juist nu er te zijn voor de persoon met dementie en de omgeving?
Het Huis van Welzijn heeft door de jaren heen een unieke plek ingenomen in het netwerk van voorzieningen voor mensen met onder andere dementie. Zij hopen er in te slagen de mens met dementie centraal te stellen. De relatie van hulpverlener en zorgvrager wordt in hun berichtgeving gekenmerkt door vertrouwen, intimiteit, passie, aandacht en bezieling. Hoe dat precies uitpakt gaat het Alzheimercafé onderzoeken tijdens een interview van Fiet Engelen, kaderlid van het Alzheimercafé met Monique Cox van het Huis van de Zorg.
Vanuit welke visie bied je meerwaarde?

Het Alzheimercafé op 4 april vindt plaats in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond. Aanvang 19.30 uur. Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast de Graasj en ook het (bus)station is vlak bij. De toegang is gratis en aanmelding is niet meer nodig.