Sociale Benadering Dementie in Roermond

De Sociale Benadering Dementie gaat ervan uit dat wie dementie krijgt, niet alleen geconfronteerd wordt met de beperkingen van de ziekte. Dementie heeft ook invloed op het zelfvertrouwen van de persoon zelf, beïnvloedt de omgeving en hoe de omgeving naar mensen met dementie kijkt en op hen reageert. En dat is weer van invloed op de ontwikkeling van de ziekte.
In de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers is het belangrijk om te proberen die wisselwerking te doorbreken.

In de wijken Roermond Centrum, Roermondse Veld en Vrijveld wordt de Sociale Benadering Dementie in praktijk gebracht. Er is een team gestart dat werkt vanuit deze visie. Dit team ondersteunt mensen met dementie en denkt met hen mee hoe ze greep kunnen houden op het normale dagelijkse leven.
De teamleden hebben deels een zorg- of welzijnsachtergrond, maar er is ook een teamlid uit het bedrijfsleven. De casemanagers van Hulp bij Dementie Midden-Limburg zijn onderdeel van het Sociale Benaderingsteam.

Lees meer in de folder.