‘Seniorvriendelijke gemeenten’ zijn Europees voorbeeld

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is zo onder de indruk van ‘Senior Friendly Communities’ dat ze dit grensoverschrijdende project voor senioren in de Euregio Maas-Rijn heeft benoemd tot voorbeeld voor Europa. In dit project werken negen euregionale partners en 31 gemeenten in de Euregio Maas-Rijn samen aan een seniorvriendelijke omgeving. Doel is om senioren met dementie en ouderdomsdepressie zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Uniek in het project is het grensoverschrijdend delen van concrete activiteiten uit België, Duitsland en Nederland. In plaats van zelf ‘het wiel uit te vinden’, maken de buurlanden gebruik van elkaars kennis en ervaring.

Structurele hulp
De WHO vindt het belangrijk dat ‘Senior Friendly Communities’ gemeenten de kans geeft om senioren met dementie of ouderdomsdepressie en hun mantelzorgers structureel te helpen.
“Deze benoeming ervaren wij, het projectteam van Senior Friendly Communities, als een bijzondere mijlpaal. Wij werken aan een duurzame verandering in de Euregio Maas-Rijn, met als uitgangspunt de lokale behoeften die spelen in de gemeenten. Met gerichte activiteiten proberen we te voorkomen dat senioren met dementie of ouderdomsdepressie achter de spreekwoordelijke geraniums belanden.” Aldus leadpartner professor Frans Verhey, Universiteit Maastricht. Het project is gestart in september 2016 en duurt drie jaar.

Wat houdt het project in?
In 2017 is onderzocht wat elk van de 31 deelnemende gemeenten al doet voor mensen met dementie en ouderdomsdepressie en hun mantelzorgers. Vervolgens konden ze kiezen uit vijftien praktische activiteiten die (in)direct gericht zijn op deze doelgroepen. Het zijn bestaande activiteiten uit België, Duitsland en Nederland die het komende jaar grensoverschrijdend worden uitgevoerd. Daarna wordt opnieuw onderzoek gedaan en wordt per gemeente bekeken wat er nodig is om de ingeslagen weg voort te zetten en seniorvriendelijk(er) te blijven.

Een voorbeeld in Limburg
De inwoners van de deelnemende gemeenten zullen de komende periode merken dat er activiteiten ingezet worden, gericht op seniorvriendelijker maken van hun gemeente. Zo trapte de gemeente Beesel in april af met het toneelstuk om het taboe rond dementie en depressie te doorbreken: “Het was zeer geslaagd en een mooie aanvulling op onze informatiemarkt. Zowel mantelzorgers als professionals vonden het heel herkenbaar”.

Lees meer: Senior Friendly Communities en een eerder nieuwsbericht over dit project.