Euregionale samenwerking voor dementievriendelijke gemeente

De gemeente Roermond zet zich in voor een dementievriendelijke samenleving, nu ook op euregionaal niveau. Op 31 januari was het officiële startmoment van het project ‘euPrevent Senior Friendly Communities’ in Luik. In het project komen de euregionale partners samen met dertig gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) bij elkaar om ervaringen te delen en van elkaar te leren .
“Doel is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten. Om te zorgen dat er zo veel mogelijk gemeenten zijn waar senioren kunnen blijven deelnemen aan het normale, sociale leven”, aldus wethouder Marianne Smitsmans. “Die kans mogen we niet laten liggen.”

Meer informatie over dit project.