Informatieavond ‘Het afscheid nabij’

Monuta Roermond organiseert – samen met Groepspraktijk ‘t Raadhuis Maasniel, De Zorggroep Hospice De Ark en Van Hecke Houben Notarissen Roermond – een gezamenlijke informatieavond ‘Het afscheid nabij’. Deze vindt plaats op dinsdag 4 juni om 19.30 uur bij Monuta te Roermond/Herten.

De laatste fase van het leven breekt aan, wil men euthanasie of palliatieve sedatie? Is het een keuze? Wat houdt het precies in? Wat komt erbij kijken? Wat te regelen? Huisarts B. van der Heyden van Groepspraktijk ‘t Raadhuis Maasniel zal tijdens deze informatieavond uitleg geven over het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie.
Hospice de Ark biedt ondersteuning in de laatste levensfase door het bieden van palliatieve terminale zorg. Deze zorg is gericht op comfort en kwaliteit van leven. Waarbij er aandacht is voor specifieke wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Over hoe zij dit doen, vertellen Anita Simons en Pauline van Melick u graag meer.
Een uitvaart en uw nalatenschap moeten natuurlijk goed geregeld zijn. In de dagelijkse praktijk is dit niet altijd vanzelfsprekend. Vaak blijven nabestaanden in een emotionele periode met veel vragen achter. Uitvaartverzorger Paul Beurskens gaat nader in op de huidige mogelijkheden bij een uitvaart, vertelt u waarom het essentieel is om vóór het overlijden al een aantal dingen te weten, geeft u praktische tips en deelt met u fabels en feiten. Mevrouw Vivianne Kerkhofs, notaris bij Van Hecke Houben Notarissen, informeert u over het erfrecht en de afwikkeling van nalatenschappen.

Meer informatie en aanmelden
De informatieavond is op dinsdag 4 juni van 19.30 tot ± 21.30 uur bij Monuta Uitvaartzorg, Natronchemieweg 2, 6049 CN Roermond/Herten. Inloop vanaf 19.00 uur. Deelname is geheel kosteloos. U kunt zich tot en met zondag 2 juni aanmelden via www.monuta.nl/uitvaart/het-afscheid-nabij of via telefoonnummer (0475) 468 150. Graag aangeven met hoeveel personen u wilt komen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, personen u wilt komen. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, organiseert Monuta een extra informatieavond. Hierover krijgen deelnemers bericht.