Factsheet: dementie op jonge leeftijd

Alzheimer Centrum Limburg organiseerde samen met Hulp bij Dementie in september 2023 een ontmoetingsdag voor jonge mensen met dementie en hun naasten. Er vonden zes gespreksrondes plaats met in totaal 42 deelnemers. In deze gespreksrondes zijn ervaringen en behoeften gedeeld rondom drie fasen: vlak voor de diagnose, vlak na de diagnose en op de langere termijn.
In een factsheet staan de belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken.