Dementietraining goed bezocht

In de afgelopen weken zijn er drie bijeenkomsten geweest om dementievrijwilligers te informeren over het onderwerp dementie. De training was in samenwerking met MET ggz, Hulp bij Dementie Midden-Limburg, Dementievriendelijk Roermond en Vijf georganiseerd. Er was veel interesse voor deze training, gezien de vele aanmeldingen.
Achtereenvolgens is tijdens de bijeenkomsten ingegaan op wat dementie is, de verschillende soorten dementie, het omgaan met mensen met dementie, de sociale benadering dementie, de sociale kaart en de rol van de mantelzorger. De laatste bijeenkomst stond in het teken van opname, euthanasie, medicatie en preventie.
Tijdens de bijeenkomsten was voldoende ruimte om de vele praktijkervaringen van de deelnemers met elkaar delen. Terugblikkend en uit de reacties van de deelnemers valt te concluderen dat het een aantal waardevolle avonden waren rondom het thema dementie.