Bridgen voor mensen met geheugenverlies

Sinds kort kan iedereen bridgen in De Graasj, ook mensen met geheugenverlies. Soms kunnen of willen zij niet meer bij een bridgeclub spelen. Bijvoorbeeld omdat het te snel gaat, te lang duurt of omdat ze af en toe wat meer tijd nodig hebben.

Wilt u graag gezellig samen bridgen en niet meer in competitieverband? Heeft u tijdens het spel een geheugensteuntje nodig? U kunt iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur terecht in De Graasj.

Aanmelden of meer informatie bij Carin Venbrucx, projectleider Ontmoetingsochtend De Graasj: 06 8195 5265 of ontmoeting@degraasjroermond.nl.