‘Ze is de vioolmuziek vergeten’

Wat betekent het krijgen van de diagnose dementie voor de persoon zelf en voor zijn/haar naasten? Publicist en columnist Marjan van den Berg schreef er over in Margriet en liet zich overhalen haar columns aan te vullen tot een heus boek. Zij is op 5 juni 2023 te gast in het Alzheimercafé.

Marjan van den Berg beschrijft indringend hoe zij langzaam afscheid moest nemen van haar moeder. Ze schrijft zowel poëtisch als realistisch, maar altijd liefdevol over het proces van ontluistering dat haar moeder trof, en over haar eigen gevoelens van onmacht en ontroering, vertedering en verdriet. Het werd een warm, waardevol boek dat een ieder die met dementie te maken heeft of krijgt tot steun zal zijn. En tegelijkertijd een prachtig monument van een dochter voor haar moeder, zoals ze dat zelf uitdrukt.
Alzheimer Nederland: “Een aangrijpend ‘dagboek’ dat veel aspecten van dementie voor de naast betrokkenen bevat en dat zeker steun voor anderen kan bieden, omdat zij er veel van hun eigen gevoelens in zullen herkennen.”
In het Roermondse Alzheimercafé vertelt Marjan over het in 2017 verschenen boek en leest ze er uit voor. Het heeft nog niet ingeboet aan actualiteit en zet aan tot gesprek met elkaar over wat iemand, die de zorg heeft voor een ander met dementie en die persoon zelf zoal meemaken.

Marian van de Berg heeft ons tot haar spijt (en ook die van ons) laten weten, dat een plotseling opgekomen vervelende fysieke handicap haar komst naar Roermond verhindert. Haar lezing over haar boek “Ze heeft de vioolmuziek vergeten” wordt vervangen door een ontmoeting van onze diverse bezoekers met Kitty Bruinsma en Kees Spapens, aan de hand van actuele thema’s rondom dementie.

De koffie en thee staat klaar om 19:15 uur en u bent van harte welkom op de laatste bijeenkomst voor de zomerpauze.

Het Alzheimercafé van maandag 5 juni vindt plaats in de Graasj, Knevelsgraafstraat 21 in Roermond. Het is een betrouwbare en gezellige setting om met elkaar over dementie te spreken. Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). Er is genoeg parkeerruimte achter de slagboom naast de Graasj en ook het (bus)station is vlak bij. De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.
Mail voor meer informatie naar alzheimercafe.roermond@alzheimervrijwilligers.nl of bel (0475) 32 74 32.

Facebookpagina van het Alzheimercafé