Dementie in Donderberg

Eind 2022 is Vijf gestart met het informeren van bewoners van de wijk Donderberg over dementie. Omdat het aantal mensen met dementie in een thuissituatie gaat toenemen, krijgen wijkbewoners ook steeds vaker met dit onderwerp te maken.

Oktober 2022
In oktober is een begin gemaakt met het voorlichten van vrijwilligers van de Componistenbuurt bij de ‘Woonkamer van de buurt’. Naast algemene informatie over dementie werden onderling ervaringen over dementie gedeeld. Ook was er ruimte voor vragen, zoals ‘is dementie erfelijk’, ‘waar kunnen mantelzorgers terecht voor informatie’ en dergelijke. Verder is ook de beleving van dementie in andere culturen besproken.

Januari 2023
Begin januari is de bewonersoverleggroep van de Kastelenbuurt geïnformeerd. Tijdens deze avond kwam een discussie op gang over wanneer te signaleren en op welke manier. Daarbij is het informatienummer van het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag besproken en uitgedeeld. Bij zorgen over een buurtgenoot of behoefte aan meer advies kunnen buurtbewoners contact opnemen met dit meldpunt: (0800) 12 05.

Maart 2023
Verder vonden op woensdag 1 maart nog twee bewonersbijeenkomsten plaats voor de Kastelenbuurt in de Donderie. Aan de ochtendbijeenkomst namen tien geïnteresseerden deel en aan de avondbijeenkomst vijf. Aan bod kwamen het taboe dat rust op dementie, het acceptatieproces bij een diagnose, de wilsbekwaamheid van iemand met dementie en de persoonlijke verhalen van een ervaringsdeskundige. Ook is besproken dat de trainingen jaarlijks mogen terugkeren, omdat dementie geen tijd kent.

Samenwerking
De bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met het bewonersoverleg Componistenbuurt, Woonkamer van de Buurt, het Bewonersoverleg Kastelenbuurt en Dementievriendelijk Roermond. Er bestaan plannen om iets dergelijks ook te organiseren in de Vliegeniersbuurt.