Dementie in de buurt

In het Alzheimercafé van 5 december gaat het over passende ondersteuning die aansluit bij je eigen leefwereld. Om de behoeften van mensen met dementie en hun naasten en het aanbod van zorg en ondersteuning dichter naar elkaar te brengen, wordt niet alleen gekeken naar de ziekte, maar ook naar de impact op de persoonlijke leefwereld. De Sociale Benadering Dementie helpt de behoeften van mensen met dementie beter te kunnen zien en begrijpen. Zo kan de juiste ondersteuning geboden worden die de kwaliteit van leven verbetert. Er zitten niet alleen (para-)medisch opgeleide mensen in het team, maar ook vertegenwoordigers uit die samenleving die oog hebben voor de behoeften van mensen met dementie en hun omgeving. Hoe pakt dat uit in de praktijk?

De Sociale Benadering Dementie biedt een integrale aanpak vanuit zowel het medische, psychologische als sociale domein.
Ofschoon diagnostiek natuurlijk zeer zorgvuldig door ter zake deskundigen gebeurt, is voor zorg en ondersteuning lang niet altijd iemand met specialistische kennis en ervaring uit de zorg noodzakelijk. Bij een goede klik kan een medebewoner van de wijk, student of andere vrijwilliger van onschatbare waarde zijn.

Hoe dat in het centrum van Roermond en de wijken er om heen uitpakt, wordt in het Alzheimercafé van 5 december besproken met enkele teamleden en onze bezoekers, waarvan sommigen ook voor de Sociale Benadering gekozen hebben.

Het Alzheimercafé op maandag 5 december vindt wegens omstandigheden niet plaats in de Graasj, maar in de Velderie, Prins Bernardstraat 1 in Roermond.
Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). De toegang is gratis en aanmelding is niet nodig.
Mail voor meer informatie naar alzheimerroermond@icloud.com of bel (0475) 32 74 32.

Facebookpagina van het Alzheimercafé