Online talkshow aanpak van dementie

Dementie zelf ervaren om meer begrip te krijgen voor het gedrag van mensen met dementie

Alzheimer onderzoekfonds Limburg organiseert op 11 oktober vanaf 19.30 uur een online talkshow over de aanpak van dementie in de zorg. Te gast zijn Niels Janssen en Hannah Christie van Alzheimer Centrum Limburg. Zij werken voor het INTenSE (Improving demeNtia care Through Self-Experience) project en hebben een toolkit ontwikkeld om zorgmedewerkers en mantelzorgers te ondersteunen door ze zelf dementie te laten ervaren. Ook zullen Leroy Verhoeven, casemanager Hulp bij Dementie Maastricht Heuvelland, en Ela Savu, GZ-psycholoog in het Maastricht UMC+, meer vertellen over hun ervaring met deze toolkit en hoe dit kan ondersteunen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Het webinar wordt gepresenteerd door Kirsten Paulus.

Empathie en begrip
Meer dan 290.000 Nederlanders kampen met dementie en dat aantal groeit elke dag. Genezing is helaas nog niet mogelijk. Reden voor Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+ om zich te focussen op het beter omgaan met mensen met dementie. Het Europese project INTenSE brengt veel nieuwe en vooral praktische inzichten. Vooral bij de ontwikkeling zijn professionals, artsen, casemanagers, mensen met dementie en mantelzorgers betrokken. Bijvoorbeeld wat zijn alledaagse situaties die we kunnen gebruiken als scenario? Zij verplaatsen zich in de belevingswereld van mensen met dementie, zij proberen het dagelijks leven van een dementiepatiënt te voelen en te ervaren. Het project biedt voorbeelden en simulaties, bijvoorbeeld via een virtuele dementie tour en rollenspelen. Ook zijn er oefeningen met Virtual Reality-brillen waarin we ervaren wat mensen met dementie zien.
Deze interventies moeten de empathie en het begrip voor de beleving van dementie vergroten, zodat dit de kwaliteit van dementiezorg ten goede komt. Want bij dementie gaat het vaak om ouderen die niet altijd zelf meer kunnen aangeven wat ze nodig hebben. Het gedrag van deze mensen kan veranderen, bijvoorbeeld agressief gedrag of zich juist terugtrekken. Daardoor komt het regelmatig voor dat mensen met dementie door hun omgeving en zorgverleners niet worden begrepen. En dit kan tot risico’s in de zorg voor de cliënten leiden.

Aanmelden
De inloggegevens opvragen kan via een mail aan: samenvooruitmetdementie@gmail.com. Vermeld in de mail s.v.p. uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. Telefonisch aanmelden kan ook, via 06 5073 9831. U krijgt na uw aanmelding een link en wachtwoord toegestuurd, waarmee u snel, veilig en eenvoudig toegang krijgt tot de livestream.
Deelname is gratis.

Meer informatie: https://www.intenseprojectdementia.eu