Sociale benadering dementie

Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verder te versterken, is de regio Roermond sinds maart 2021 aangesloten bij de landelijke Social Trials. In de Social Trials wordt gewerkt vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie. Hierin staat de impact van de ziekte op het persoonlijke en dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten centraal.

Sociale Benadering Dementie en Social Trial in Roermond
Dementievriendelijk Roermond werkt aan een samenleving waar mensen met dementie zo lang mogelijk deel uitmaken van de samenleving. Dit gebeurt vanuit de visie dat ondersteuning dient aan te sluiten bij het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten.
Om die visie uit te dragen en in praktijk te brengen, is sinds maart 2021 een zogenaamde Social Trial gestart.

Dementie verandert het leven
Dementie is een aandoening met grote impact op het leven van alle betrokkenen. Het leven van mensen met dementie verandert niet alleen door de ziekte, maar ook door hoe de omgeving naar hen kijkt. Dit heeft te maken met beeldvorming, met hoe we in de samenleving over dementie en mensen met dementie denken. Zo overkwam het iemand die in zijn buurt altijd als vraagbaak diende voor het tuinieren, na zijn diagnose dementie geen enkele vraag meer kreeg van zijn buurtbewoners. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de omgeving vaak anders gaat reageren wanneer ze weten dat iemand dementie heeft. Soms wordt over hem of haar gesproken in plaats van met haar of hem. Die reacties van mensen uit de omgeving hebben invloed op iemands functioneren en op het zelfvertrouwen.

Sociale benadering dementie
De Sociale Benadering Dementie is een visie die de behoeften van mensen met dementie en hun naasten centraal zet. Ondersteuning die geboden wordt, is erop gericht om een brug te slaan naar het gewone dagelijkse leven en op de voorbereiding op de toekomst die steeds ingewikkelder wordt. Net als ieder mens, willen ook mensen met dementie nuttig zijn, ergens een bijdrage aan leveren en activiteiten doen die aansluiten bij hun interesses en talenten. Met andere woorden, ze hebben behoefte aan zinvolle bezigheden. Het bestaande ondersteuningsaanbod sluit hier niet altijd bij aan.
Samen met degene met dementie wordt gezocht naar manieren van ondersteuning en zingeving die passen bij die persoon en haar of zijn dagelijks leven. Daarbij is het van belang vooral te kijken naar wat wél kan, ondanks de beperkingen van de ziekte. Bij de Sociale Benadering worden ook de mensen in de omgeving meegenomen in de verandering. Zo kan het zelfvertrouwen van de persoon met dementie groeien en zij of hij mee blijven doen in de samenleving.

De praktijk
Een visie op kwaliteit van leven met dementie is goed, maar de Sociale Benadering moet ook in praktijk worden gebracht. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in het land in de zogenaamde Social Trials. Hierin worden de effecten van het ondersteunen vanuit de Sociale Benadering twee jaar lang onderzocht. Vanaf 1 maart 2021 is er ook in Roermond zo’n Social Trial gestart. Concreet betekent dit dat in de wijken Roermond Centrum, Roermondse Veld en Vrijveld een team is gestart dat werkt vanuit deze visie: het Sociale Benaderingsteam. Dit team heeft de opdracht om mensen met dementie te ondersteunen en met hen mee te denken hoe ze greep kunnen houden op het normale dagelijkse leven. Daarnaast bereiden ze mensen met dementie en hun naasten voor op wat de toekomst kan brengen. De teamleden hebben deels een zorg- of welzijnsachtergrond, maar er is ook een teamlid uit het bedrijfsleven. De casemanagers van Hulp bij Dementie Midden-Limburg zijn – vanuit hun eigen rol en deskundigheid – onderdeel van het Sociale Benaderingsteam. Het team zet, afhankelijk van de vraag en behoefte van de mensen die zij ondersteunen, ook studenten en vrijwilligers in.

Dementievriendelijk Roermond
Het gaat in deze Social Trial niet om het ontwikkelen van nieuw aanbod, maar over de houding van de mensen die om degene met dementie heen staan. Hoe blijf je ‘erbij horen’ als je dementie hebt? En hoe ga je samen met je naasten om met de steeds veranderende mogelijkheden en beperkingen? De Social Trial sluit daarmee naadloos aan bij de uitgangspunten van Dementievriendelijk Roermond.
In Roermond is de Social Trial een verrijking van de al bestaande ketensamenwerking Hulp bij Dementie Midden-Limburg. Samen experimenteren we en zoeken we naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten verder te versterken.
Binnen Social Trial Roermond werken de volgende organisaties samen: Gemeente Roermond, ZonMw, de zorgverzekeraar CZ en zorgkantoor VGZ, zorgorganisaties De Zorggroep en Proteion, Hulp bij Dementie Midden Limburg, Wel.kom, Alzheimer Midden-Limburg en de Tao of Care.
De Social Trial in Roermond is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.