Dementie.nl is vernieuwd

Dementie.nl is vernieuwd. Je kunt op dementie.nl nu zelf verhalen plaatsen, een gesprek starten op het forum, in contact komen met lotgenoten en tips krijgen die passen bij jouw persoonlijk situatie.

Om gebruik te maken van het vernieuwde dementie.nl moet je één keer inloggen op dementie.nl. Je bestaande account wordt dan gekoppeld aan de nieuwe functies. Log in op dementie.nl

Bel de DementieLijn

Wil je persoonlijk iemand spreken over het omgaan met dementie? Bel dan gratis de DementieLijn (voorheen de AlzheimerTelefoon). Hier zitten deskundigen die jouw situatie begrijpen, luisteren en gericht advies geven. De DementieLijn is elke dag bereikbaar tussen 9.00 – 23.00 uur. 0800 – 5088