Alzheimercafé

Corona-ervaringen van mensen met dementie

Ook het Alzheimercafé Roermond moest plotseling stoppen vanaf april. Er kwam een online versie, maar die voldeed niet aan de behoefte aan echt contact. Nu is onder de strikte RIVM-voorwaarden live samenkomen wel weer mogelijk.
Mensen met dementie en hun naasten hebben veel te lijden gehad van de lockdown.  Van de ene op de andere dag stopte de noodzakelijke dagbesteding. Het waarom ervan bleek vaak niet uit te leggen. Mensen voelden zich in de steek gelaten. Maar het nodigde ook uit tot creativiteit.

Voorbeelden van beide kanten worden in het Alzheimercafé Roermond besproken. Ook wordt de bezoekers advies gevraagd voor de belangrijke sleutelfiguren in hun leven in tijden van corona. Kan de functie die het Alzheimercafé heeft, uitgebouwd worden naar digitale varianten? Hoe moet het verder, nu er nog geen vaccin is?

Maandag 5 oktober 2020
De Graasj; Knevelsgraafstraat 21 Roermond
Zaal open 19:15 uur; programma van 19:30 tot 20:30 uur

De bezoekers van het Alzheimercafé hebben waarschijnlijk een hoog risico, wanneer besmetting plaatsvindt. Belangstellenden moeten zich dan ook vóór 3 oktober aanmelden bij alzheimerroermond@icloud.com of bellen met (0475) 32 74 32.