Brochure over Roermondse aanpak

Op 22 mei is een brochure verschenen over de Roermondse aanpak om een dementievriendelijke gemeente te worden. Hierin is te lezen hoe in Roermond de afgelopen jaren ervaring is opgebouwd om de gemeente vriendelijk, toegankelijker en veiliger te maken voor mensen met dementie. Ook bevat de brochure een aantal do’s en don’ts voor andere gemeenten.

De brochure is overhandigd aan wethouder Marianne Smitsmans, tijdens een netwerkbijeenkomst met zo’n dertig deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de lopende activiteiten besproken, evenals de ideeën voor nieuwe activiteiten van Dementievriendelijk Roermond. Verder is vooruitgeblikt op de Wereld Alzheimer Week rond 21 september 2019.