Rol verenigingen bij dementie

Maandagavond 19 juni was de tweede verenigingsavond georganiseerd door Dorpsraad Swalmen. In een volle ‘plastic zaal’ in Café de Bosrand waren zo’n twintig Zjwaamse verenigingen aanwezig.

Dementievriendelijk Roermond heeft aan de verenigingen uitleg gegeven over dementie en vooral over het belang van de verenigingen voor mensen met (beginnende) dementie.

Zo vertelde mantelzorger Frans dat zijn vrouw Jolien, die enorm veel hobby’s had, wekelijks door verenigingen ondersteund werd om haar hobby’s te blijven uitvoeren. Andere koorleden oefenden extra met haar de liederen en zochten de partituur voor haar op tijdens de repetitie. Ook vertelde Frans dat er mensen waren die zijn vrouw hielpen met het hovenieren, haar lust en haar leven. Dit waren kostbare momenten voor zowel Jolien als Frans.

Marie-Jose heeft met haan man Eed andere ervaringen. Toen de dementie het functioneren van Eed beïnvloedde, liet de vereniging waar hij veertig jaar actief lid was hem vallen. Dit doet pijn, voor Eed maar ook voor Marie-Jose.

Dementievriendelijk Roermond hoopt dat in Swalmen oog is voor mensen met dementie. En dat ze – met de mogelijkheden die ze hebben – een rol kunnen blijven vervullen binnen verenigingen.