Voorlichting bij politie Roermond

Op 14 maart waren Lei Janssens en Anjes Verheggen uitgenodigd bij de politie in Roermond om voorlichting te geven over Dementievriendelijk Roermond.

De politie heeft regelmatig te maken met mensen die verward of vergeetachtig zijn, zowel op straat als op het bureau. Ook worden ze ingeschakeld als er bij mensen thuis iets gebeurt of bijvoorbeeld in een supermarkt. De groep aanwezigen bracht verschillende voorbeelden naar voren. Er werd uitleg gegeven wat dementie is en waarom mensen met dementie ‘anders’ reageren. Er is ook besproken hoe de politie goed kan omgaan met mensen met dementie. De rust bewaren en vriendelijk reageren is voor hen een vanzelfsprekendheid.
De politie maakt ook moeilijke situaties mee. Bijvoorbeeld als iemand met dementie alleen is en buiten verward en verwaarloosd rondloopt.  Dan is er niet altijd een bevredigende oplossing mogelijk. Dit moet worden gemeld in het wijkteam of bij de crisisdienst.
Het was zinvolle informatie om dementie te herkennen en ermee om te gaan.