Schreurs Personenvervoer ontvangt predicaat ‘Samen dementievriendelijk’

Schreurs Personenvervoer heeft op 15 februari het predicaat ‘Samen dementievriendelijk’ ontvangen. “Als mijn partner op een prettige manier wordt vervoerd, is de kans groot dat het voor ons beiden een goede dag wordt”, is wat veel partners zeggen over het belang van vervoer naar de dagbesteding voor mensen met dementie. De sticker is overhandigd door Marie Jose en haar partner die dementie heeft. Zij werden vergezeld door vrijwilligers van Dementievriendelijk Roermond, chauffeurs van Schreurs Personenvervoer, een vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland, de beleidsambtenaar van de gemeente Roermond en de projectleider ‘Maak Roermond dementievriendelijk’.

Naast het makkelijker maken van het leven van mensen met dementie wil wethouder Marianne Smitsmans met Dementievriendelijk Roermond ook het taboe rondom dementie doorbreken. “Het feit dat deze twee mensen het predicaat uitreiken, draagt hier enorm aan bij. Ook ben ik blij dat Schreurs Personenvervoer zich inzet voor een dementievriendelijk Roermond. Het predicaat is dik verdiend!”

Begrip voor situaties
In 2016 is de werkgroep voorlichting van Dementievriendelijk Roermond in gesprek geweest met chauffeurs van Schreurs Personenvervoer. Tijdens de voorlichting hebben de chauffeurs geleerd hoe ze dementie kunnen herkennen en vooral hoe ze moeten omgaan met mensen met dementie. Ivo Geelen, coördinator opleidingen van Schreurs Personenvervoer is tevreden. “Het is goed om inzicht te hebben in mensen met dementie. Je snapt nu waarom wachten op de taxi voor hen een enorme opgave is. Zij verliezen het besef van tijd. Dat levert ook begrip op voor situaties.”

Leven aangenamer maken
Om het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers aangenamer maken, helpt het als chauffeurs hun klanten rustig benaderen. Door contact te maken met de klant, kunnen ze hen helpen door met hen mee te denken. Ook het begeleiden bij het in- en uitstappen en checken of iemand op het juiste adres naar binnen gaat, maakt het aangenamer. Daarnaast helpt het als zoveel mogelijk met vaste chauffeurs op vaste tijden wordt gewerkt.

Predicaat
Een organisatie of onderneming kan het predicaat krijgen als het voldoet aan een aantal criteria van ‘Samen dementievriendelijk’. Dit is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, PGGM, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Deltaplan Dementie.