Voorlichtingsbijeenkomst ‘t Paradies

Op 19 april vond voorlichting over “Maak Roermond dementievriendelijk!” plaats voor een groep van vijftien vrijwilligers, werkzaam in ‘t Paradies.
Voor de vrijwilligers in ‘t Paradies zijn de aspecten van ‘dementie-vriendelijk-zijn’ bekend. Zij vinden het vanzelfsprekend dat ze de bezoekers van ‘t Paradies vriendelijk bejegenen. Dit doen ze vaak al spontaan en onbewust.
Er was al meteen een mooi voorbeeld. Tijdens de presentatie klopte een mevrouw aan de deur: zij zocht de handwerkclub. Eén van de toehoorders stond direct op en is met haar gaan kijken waar ze moest zijn. De vrijwilliger kende mevrouw niet, maar was wel behulpzaam toen ze de juiste ruimte niet kon vinden.
In de discussie kwam naar voren dat het voor de vrijwilligers lastig is hoe ze moeten omgaan met vergeetachtigheid als ze dit opmerken bij bezoekers. Ook kunnen vrijwilligers zelf vergeetachtig zijn. Door samen te praten over vergeetachtigheid en de invloed hiervan op het dagelijks functioneren, werd het wel duidelijk dat het belangrijk is om deze signalen te herkennen. De TIP-kaart van Alzheimer Nederland met praktische handvatten zal dan ook goed van pas komen.
Tot slot was er een vraag naar mogelijkheden om de aankleding en inrichting van het gebouw meer dementie- en ouderenvriendelijk te maken. Hierbij zijn de bewegwijzering en de verlichting genoemd als verbeterpunten.
De vrijwilligers gaan aan al deze zaken verder aandacht besteden!