Succesvolle 3e gesprekstafel over mantelzorg en dementie

Afgelopen donderdagmiddag 25 februari 2016 vond er in de Tuinzaal van het stadhuis van Roermond de derde gesprekstafel plaats in kader van ‘Oog voor de mantelzorger’. Dit keer was de organisatie mede in handen van ‘Roermond Dementievriendelijk’. Twee projecten vanuit de Om!-campagne van de gemeente dus die de handen ineen sloegen om mantelzorgers en hun omgeving met elkaar in gesprek te laten gaan over stellingen die specifiek gingen over mantelzorgers die te maken hebben met dementie.

Persoonlijk verhaal
Als inleiding op deze middag sprak mantelzorger Frans Lemmers over zijn leven als partner van een jong dementerende vrouw. Zijn persoonlijke verhaal prikkelde de deelnemers om met elkaar aan de slag te gaan met de diverse onderwerpen. Waar lopen mantelzorgers tegenaan? Hoe zit het met eigen kracht, waardering, grenzen, ondersteuning en het sociale netwerk die mantelzorgers ervaren?

Vervolg gesprekstafels
Na deze derde tafel zijn er al veel zaken boven tafel gekomen; duidelijke en centrale informatievoorziening, taboe rondom dementie moet doorbroken worden, mantelzorgers moeten zelf ondersteuning vragen En er volgen nog meer gesprekstafels de komende maanden met onder andere werkgevers, buurtverenigingen, zorginstanties en allochtone mantelzorgers op diverse locaties binnen de gemeente. De bewustwording is op gang gebracht en mogelijke verbeteringen op korte termijn worden onderzocht. Met de campagne ‘Oog voor de Mantelzorger’ wil de gemeente grote en kleine concrete positieve resultaten kunnen laten zien en horen aan de bewoners, mantelzorgers van de gemeente en alle andere betrokken organisatie en instanties. Zo laten we zien dat verbinding er voor kan zorgen dat mensen elkaar gaan helpen, luisteren naar elkaar en elkaar kunnen inspireren tot het ondernemen van acties. Op die manier dragen bij aan een stad waarin iedereen mee kan blijven doen.

In aanloop naar de dag van de mantelzorg in november dit jaar laten we zo zien waar de campagne ‘Oog voor de mantelzorger’ toe kan leiden.

Een greep uit de reacties van de 3e gesprekstafel
Mantelzorg is heel groot en kost de mantelzorger veel tijd. Er is een behoefte aan duidelijke informatie, zowel praktisch rondom regelgeving en voorziening maar ook op sociaal emotioneel gebied die makkelijk te vinden is (internet). Voor mantelzorgers is het van belang hulp te vragen en duidelijk te maken wat je van de omgeving verwacht. Vraag naar wat je nodig hebt. Zoek hulp in de buurt en je eigen omgeving, bijvoorbeeld je buren. Een pro-actieve houding is voor zowel overheid als burgers belangrijk. Op die manier kunnen er zaken opgepakt worden en versterk je elkaar. De aanwezigen deden een oproep om het wiel niet opnieuw uit te vinden maar om voorbeelden uit het land naar Roermond te halen. Wethouder Smitsmans voegde hieraan toe dat initiatieven gekopieerd kunnen worden als die aansluiten bij de Roermondse situatie en behoefte

Op de hoogte blijven
Hou onze website, digitale nieuwsbrief, Facebook en Twitter in de gaten over het vervolg van de campagne Oog voor de mantelzorger en de gesprekstafels die nog volgen. Of als u meer informatie wil.