Gesprekstafel ‘Oog voor de mantelzorger en dementie’

In gesprek gaan met de omgeving van de steeds grotere groep mantelzorgers. Dat is wat er in Roermond gebeurt tijdens de gesprekstafels vanuit het project ‘Oog voor de mantelzorger’. Op 25 februari om 14:15 uur is er de gelegenheid om aan de schuiven bij de derde gesprekstafel in de tuinzaal van het stadhuis.

Roermond Om!
Tijdens deze middag slaan twee Om!-projecten van de gemeente Roermond de handen ineen. ‘Dementievriendelijk Roermond’ en ‘Oog voor de Mantelzorger’ organiseren samen een bijeenkomst met hierin speciale aandacht voor dementie en mantelzorg, want het aantal mensen met dementie in gemeente Roermond is naar verwachting verdubbeld in 2035. Het merendeel wil het liefst in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat betekent dat de rol van mantelzorgers en van de omgeving nog belangrijker wordt.

Gesprekstafel
Tijdens de gesprekstafels gaan de deelnemers, na een introductie, met elkaar in gesprek naar aanleiding van enkele aangegeven stellingen. Het doel is om elkaar te voorzien van suggesties en verschillende invalshoeken op de onderwerpen. De ‘opbrengsten’ worden na afloop centraal verzameld, met als uiteindelijk beoogd resultaat: concrete acties vanuit diverse (zorg)organisaties en input voor het gemeentelijke beleid.

Deelnemen
Voor deze gesprekstafels worden mantelzorgers, organisaties en (buurt)-verenigingen aangeschreven. Het tijdstip van de bijeenkomst is van 14:15 tot 16:00 uur.

Heeft u ook belangstelling om deel te nemen? Meld u dan aan door een mail te sturen naar: oogvoordemantelzorger@roermond.nl. U ontvangt verdere informatie en een bevestiging van uw inschrijving.