Datum

ma 06 dec 2021

Tijd

14:30 - 16:00

Alzheimercafé

Vanwege de vervroegde sluitingstijd van de horeca in verband met corona vindt het Alzheimercafé op 6 december ’s middags plaats. De zaal is open om 14:15 en het programma begint om half drie.
Bij binnenkomst controleren we uw coronatoegangsbewijs voor de horeca (QR-code) en stellen we de gezondheidsvragen. U mag uw mondkapje afdoen, wanneer u hebt plaatsgenomen.

Na de diagnose dementie: mantelzorgen

Dementie is een ernstige progressieve ziekte, waar nog geen oplossing voor is gevonden. De mantelzorger heeft geen keus en moet zich ertoe 24/7 verhouden. Daarover dit Alzheimercafé met de klankbordgroep Mantelzorg Dementie en professionals in de zaal.

Lees meer