VWS belangstelling voor ‘Maak Roermond dementievriendelijk’

Drie rijksambtenaren van het ministerie van VWS hebben zich vrijdag 4 september 2015 in Roermond laten informeren. Zij wilden graag weten hoe Roermond bezig is om een dementievriendelijke gemeente te worden.

De ambtenaren zijn ontvangen door wethouder Marianne Smitsmans, de beleidsambtenaar en de projectleider. Ook hebben zij kennis gemaakt met de leden van de projectgroep Dementievriendelijk Roemrond. De delegatie van VWS was enthousiast over de Roermondse aanpak. In deze aanpak staan het informeren en activeren van de totale Roermondse samenleving centraal. Het feit dat de werkconferentie van 24 september input gaat leveren voor een concreet projectplan is door de ambtenaren van VWS positief ontvangen.

Onderdeel studie VWS

Het werkbezoek aan Roermond is een onderdeel van een studie naar dementievriendelijke gemeenten. Een studiereis naar het Verenigd Koninkrijk en Schotland maakt ook onderdeel uit van deze studie. In week 39 worden de resultaten van deze studie gepresenteerd aan de dossierhouders dementie binnen het ministerie van VWS. Dit is de week waarin Wereld Alzheimer Dag valt.