Definitief programma werkconferentie 24 september is bekend

Het definitieve programma voor de werkconferentie vindt u op
de pagina “werkconferentie” van deze site.