Training ‘Samen dementievriendelijk’

Dementievriendelijk Roermond organiseert op 7 juni een gratis training ‘Samen dementievriendelijk’. Hierin komt aan bod:

  • informatie over dementie: wat is het en hoe herken ik het?
  • hoe ga ik om met iemand met dementie?
  • wat kan ik doen om de persoon met dementie langer aan de samenleving te laten deelnemen?

Twee trainers verzorgen deze training. In simpele stappen leert u beter contact te maken als u een onbekende met dementie tegenkomt. Bijvoorbeeld op straat of in de bibliotheek. Ook wordt geoefend in de omgang met mensen met dementie.
Maximaal twintig mensen kunnen deelnemen.

Woensdag 7 juni, van 14.00 tot 16.00 uur.
De Zorggroep, Westhoven 5, 6042 NV Roermond (ingang aan de achterkant, bij ‘de winkel’).
U kunt zich aanmelden via info@dementievriendelijkroermond.nl

Door deze training wil Dementievriendelijk Roermond bereiken dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen participeren in de samenleving.

Eerste training ‘Samen dementievriendelijk’

Op dinsdag 16 mei hebben medewerkers en vrijwilligers van de afdeling geriatrie van het Laurentius ziekenhuis Roermond de training ‘Samen dementievriendelijk’ gevolgd. “Het was een bijzondere en leerzame avond met twee vrijwilligers die dit geweldig hebben gebracht en verzorgd, waarvoor onze dank.”
Zowel bij een voorlichting als bij een training wordt informatie verstrekt over wat dementie is, hoe je signalen herkent en hoe je er mee om kunt gaan. Hierbij wordt uitleg gegeven over de methode GOED, die ontwikkeld is door Samen Dementievriendelijk, om goed om te gaan met mensen met dementie.

Bij de voorlichting wordt aan de hand van voorbeelden die de groep inbrengt, duidelijk hoe je de methode GOED kunt gebruiken in het omgaan met mensen met dementie. Totale voorlichting duurt ± 1 uur.

Bij een training worden van tevoren enkele situaties die in de praktijk spelen, aangeleverd aan de projectleider. Deze situaties worden tijdens de training gespeeld door de trainers of door een trainer en een groepslid, aan de hand van de GOED-methode.
Op het einde stellen kleine groepjes op grond van alle informatie tips op die te gebruiken zijn binnen de eigen werksituatie. Deze tips worden gezamenlijk besproken.

Door de training wordt de bewustwording groter en kan iemand zich het nieuwe gedrag beter eigen maken. “Een afwisseling van theorie en praktijk. Het laatste in de vorm van rollenspel m.b.v. eigen ingebrachte casussen maakte het een heel leerzame avond. Samen met de vrijwilligers die de training verzorgden zijn ervaringen uitgewisseld en hebben we met elkaar gediscussieerd over hoe we onze zorg en aanpak kunnen verbeteren. Het van en met elkaar leren stond centraal in de training, kortom een aanrader.”

Langer Thuis 55+

Op 17 mei tijdens het evenement Langer Thuis 55+ is er een speciaal programma voor mantelzorgers. Wethouder Marianne Smitsmans: “ In 2016 hebben op meerdere locaties in Roermond tien gesprekstafels plaatsgevonden met mantelzorgers, familie, zorgprofessionals, werkgevers en maatschappelijke organisaties. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben verschillende organisaties een intentie uitgesproken om de ondersteuning voor mantelzorgers te versterken. 17 Mei gaan we graag weer in gesprek met mantelzorgers om te laten zien wat er concreet is gedaan met de ideeën.”

Informatievoorziening
Een van de belangrijkste aandachtspunten is de informatievoorziening voor mantelzorgers: waar kunnen mantelzorgers voor informatie terecht en waar is goede informatie te vinden?
Daarnaast was er behoefte aan ondersteuning bij het vinden van een goede balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf. Verder bleken veel mantelzorgers de zorg te combineren met een betaalde baan. Aandacht en begrip van de werkgevers en van collega’s helpt om hier een goed evenwicht te vinden. De gemeente Roermond vervult dit jaar een aanjaagrol om werkgevers te stimuleren mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te voeren. Inmiddels zijn enkele werkgevers aan de slag met meer aandacht voor mantelzorgers.

Speciaal programma voor mantelzorgers
Tijdens het evenement Langer Thuis, dat plaats vindt in congrescentrum Het Forum op 17 mei tussen 11.00 en 16.00 uur, vindt u naast allerlei informatie voor 55+, een speciaal programma voor mantelzorgers.
Er is een nieuwe flyer voor mantelzorgers beschikbaar, evenals informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van het Zorgteam Roermond. U kunt deze dag ook deelnemen aan een van de workshops “in balans met mantelzorg” of de informatieve bijeenkomst met het zorgteam.

Aanmelden
Aanmelden voor de workshop of informatie van het zorgteam kan via de website www.groenekruis.nl/event. Daar vindt u informatie over de andere activiteiten die deze dag plaatsvinden.

Uitnodigingskaart (pdf)

Themadag senioren

Op donderdagmiddag 20 april vond de themadag senioren plaats, in de Roermondse Jo Gerrishal. Dementievriendelijk Roermond en Wonen Limburg namen samen deel aan dit evenement. Het was georganiseerd in het kader van de Roermondse sportweek.

Deze middag stond in het teken van (beweeg)aanbod voor senioren en het verbeteren en bevorderen van participatie en zelfredzaamheid. Tussen de line-dance, zumba, tafeltennis en boogschiet-activiteiten door liepen de bezoekers over de informatiemarkt.

Marij op den Camp en Nicole Crutzen van Wonen Limburg zijn in gesprek gegaan over wonen in de toekomst. Projectleider “Maak Roermond dementievriendelijk!” sprak met bezoekers over wat zij kunnen bijdragen aan een dementievriendelijke omgeving én wat je zelf kunt doen om de kans op dementie te verkleinen.
Een gezellige goed bezochte middag!

Inloopochtend ‘dementie’

Iedere tweede woensdag van de maand organiseert De Graasj Roermond in samenwerking met Dementievriendelijk Roermond een inloopochtend voor mantelzorgers en mensen met dementie.
Onder het genot van een kop koffie en lekker stuk vlaai (€2,50) kunnen de bezoekers ervaringen met elkaar uitwisselen. Casemanagers Hulp bij Dementie en vertegenwoordigers van Dementievriendelijk Roermond zijn aanwezig om vragen rondom dementie te beantwoorden.
Daarnaast zorgt De Graasj voor een recreatieve invulling van deze ochtend.

Eerstkomende inloopochtend: woensdag 10 mei, van 10.00 – 12.00 uur.
De Graasj Roermond
Knevelsgraafstraat 21
6041 GP Roermond
telefoon (0475) 745 060
Aanmelden is niet nodig.

Voorlichting bij politie Roermond

Op 14 maart waren Lei Janssens en Anjes Verheggen uitgenodigd bij de politie in Roermond om voorlichting te geven over Dementievriendelijk Roermond.

De politie heeft regelmatig te maken met mensen die verward of vergeetachtig zijn, zowel op straat als op het bureau. Ook worden ze ingeschakeld als er bij mensen thuis iets gebeurt of bijvoorbeeld in een supermarkt. De groep aanwezigen bracht verschillende voorbeelden naar voren. Er werd uitleg gegeven wat dementie is en waarom mensen met dementie ‘anders’ reageren. Er is ook besproken hoe de politie goed kan omgaan met mensen met dementie. De rust bewaren en vriendelijk reageren is voor hen een vanzelfsprekendheid.
De politie maakt ook moeilijke situaties mee. Bijvoorbeeld als iemand met dementie alleen is en buiten verward en verwaarloosd rondloopt.  Dan is er niet altijd een bevredigende oplossing mogelijk. Dit moet worden gemeld in het wijkteam of bij de crisisdienst.
Het was zinvolle informatie om dementie te herkennen en ermee om te gaan.

Samen wandelen in Zjwame

Het servicepunt Zjwame en de dorpsraad Swalmen organiseren in samenwerking met Dementievriendelijk Roermond een maandelijkse wandeling voor mensen met (beginnende) dementie die graag samen wandelen.

Bewegen is belangrijk. Mensen die voldoende bewegen, hebben minder kans om dementie te krijgen. Maar uit onderzoek blijkt dat ook mensen met dementie baat hebben bij beweging. Door beweging lijkt de ziekte trager te verlopen. Zo verbetert het denkvermogen en verloopt het doen van alledaagse activiteiten beter.

Wanneer
Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur
Vertrekpunt
Ergens in Swalmen
Voor wie
Voor mensen die graag naar buiten gaan en die dat liever in groepsverband doen en/of die begeleiding nodig hebben
Afstand
+ 5 kilometer
Aan-afmelden
Servicepunt Zjwame telefoon (0475) 769 151 of per e-mail servicepunt@dorpsraadswalmen.nl

Als u een keer, geheel vrijblijvend mee naar buiten wilt gaan meld u dan snel aan. Natuurlijk mag u uw partner of een vriend(in) meenemen, maar u bent alleen ook meer dan van harte welkom.

De wandelgroep wordt telkens begeleid door vier getrainde vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben een korte training gevolgd van Samen dementievriendelijk waarin ze uitleg hebben gekregen over dementie en vooral hoe er mee om te gaan.
Als u van wandelen houdt en u heeft een ochtend in de maand tijd, meld u dan aan als vrijwilliger. Een dementievriendelijk Roermond kan alleen maar met uw steun gerealiseerd worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Joke Geraedts, telefoon (0475) 504 687; e-mail: joke.gea@gmail.com

Liefdevol contact tussen jong en oud

Regelmatig komen Roermondse scholen op bezoek in St. Jan Baptist en Amaliahof, om leuke activiteiten met de bewoners te doen. Zowel de ouderen – al dan niet met dementie – als de jongeren genieten van elkaar. Er ontstaan spontane gebeurtenissen en liefdevolle gesprekken. Zo krijgen de jongeren een blik in de wereld van de ouderen en andersom. Wat wordt er dan zoal gedaan:

  • voorlezen in de kinderboekenweek
  • kerststukjes maken, het kerstspel opvoeren
  • kienen, spelletjes, karaoke
  • het organiseren van een high tea
  • de lampionnen met St. Maarten

Maar ook gaan de bewoners wel eens naar een school toe. De leerlingen leggen hen dan helemaal in de watten, met bijvoorbeeld: een rondleiding door de school, nagels lakken, haren kappen of een uitgebreide lunch.

Team afval werkt dementievriendelijker

Marina Keulen is medewerker van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van gemeente Roermond. Zij heeft meegedaan aan de werkgroep ‘wonen en verkeer’ van Dementievriendelijk Roermond. Dit heeft voor het team afval met name de manier van communiceren met inwoners veranderd.

Afval op tijd buiten soms lastig
Marina vertelt hierover: “In onze klantcontacten merkten we dat het voor inwoners met dementie moeilijker is om informatie op te nemen. Toen ik in 2015 zag dat de gemeente Roermond ging starten met acties om dementievriendelijker te worden, heb ik besloten om mee te doen aan een werkgroep. Want steeds meer ouderen en mensen met dementie blijven thuis wonen. Van hen wordt ook verwacht dat het afval op de juiste dag op tijd buiten staat en dat bijvoorbeeld glas en plastic verpakkingsafval apart gehouden worden van het restafval. In de praktijk blijkt zoiets moeilijk te hanteren voor mensen met dementie.”

Papieren afvalkalender op prikbord
Daarom heeft het team afval binnen de mogelijkheden gekeken wat het kan betekenen voor deze inwoners en wat het kan verbeteren. “Een verbetering is dat we in december 2016 een papieren versie van de Afvalwijzer 2017 op elk adres hebben bezorgd, zodat die op het prikbord kan. Eerder werd de afvalwijzer alleen digitaal beschikbaar gesteld. Verder is de informatie op deze afvalwijzer vereenvoudigd. De overbodige informatie is weggehaald. We hopen hiermee beter te kunnen informeren. Het is nu maart 2017 en we merken dat op meer plaatsen plastic afval wordt klaargezet. Natuurlijk willen we graag dat iedereen het afval zo veel als mogelijk scheidt en dat er minder restafval is. Daarom gaan we als gemeente in de loop van 2017 enkele acties organiseren.”